Học tập, quán triệt Nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu bền vững và hội nhập quốc tế

05/10/2016

Trong các nội dung tại hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Tỉnh ủy tổ chức sáng 4/10, các đại biểu đã được nghiên cứu, quán triệt những nội dung cơ bản Nghị quyết của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu bền vững và hội nhập quốc tế”.

Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV, BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành, thị.

Tại hội nghị, Tiến sỹ Nguyễn Thanh Tuyên, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông đã cung cấp các nội dung cơ bản, chủ yếu Nghị quyết số 36 năm 2014 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu bền vững và hội nhập quốc tế".

Trong những năm qua, Việt Nam là đất nước có tốc độ phát triển nhanh về công nghệ thông tin, do đó Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị tiếp tục xác định phát triển công nghệ thông tin là tạo lập phương thức phát triển; là yếu tố quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ đột phá; tiếp tục quan tâm trọng điểm, đầu tư công nghệ thông tin là đầu tư cho sự phát triển, cần ứng dụng rộng rãi và là lĩnh vực có sức lan tỏa. Một số nhiệm vụ được nghị quyết xác định: Đổi mới nâng cao nhận thức, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng; xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật để phát triển công nghệ thông tin; tạo điều kiện phát triển công nghệ thông tin, phát triển tri thức; quan tâm phát triển nguồn lực; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quốc phòng an ninh và tăng cường hợp tác quốc tế.

Về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cho thấy: Hiện nay, tỉnh Vĩnh Phúc xếp thứ 26/63 tỉnh, thành về phát triển công nghệ thông tin, trong đó hạ tầng cơ sở xếp thứ 31, giảm 6 bậc; hạ tầng nhân lực xếp thứ 12, tăng 3 bậc; ứng dụng công nghệ thông tin xếp thứ 35, giảm 4 bậc; sản xuất kinh doanh xếp thứ 38, giảm 3 bậc và môi trường tổ chức - chính sách xếp thứ 9, tăng 11 bậc.

Cũng theo Tiến sỹ Nguyễn Thanh Tuyên, để việc ứng dụng, phát triển CNTT đạt hiệu quả, thì người đứng đầu, lãnh đạo các ngành, các cấp phải thực sự gương mẫu, vào cuộc quyết liệt; quan tâm đầu tư kinh phí, bố trí biên chế,… có như vậy, ứng dụng CNTT và xây dựng chính quyền điện tử mới thành công. 

Thanh Nga

Các tin đã đưa ngày:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
Giấy phép xuất bản số: 134/GP-TTĐT ngày 04/8/2020 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Trưởng ban biên tập: Ông Nguyễn Bá Hiến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc
Địa chỉ: số 396 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Bản quyền: Thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc
Mọi chi tiết xin liên hệ :Điện thoại:0211.3846.464Fax: 0211.3615.777 E-mail: sotttt@vinhphuc.gov.vn