Sở Thông tin & Truyền thông: Bàn giao 419 chứng thư số chuyên dùng cho các cơ quan nhà nước

04/10/2017

Để triển khai chữ ký số trong quản lý, điều hành hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước, thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã tăng cường đào tạo, tập huấn và trực tiếp hướng dẫn cho các sở, ban, ngành, địa phương. Đến nay, Sở đã bàn giao, hướng dẫn sử dụng 419 chứng thư số chuyên dùng cho cơ quan và 61 cá nhân. 

 

Với việc đẩy mạnh triển khai ứng dụng chứng thư số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, công chức, viên chức trên địa bàn, năm 2017, Sở Thông tin & Truyền thông tiếp tục tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp tại các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện. Đến nay, nhiều sở, ngành đã ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong luân chuyển văn bản như: Sở Thông tin & Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường. Tuy nhiên, đa phần các đơn vị vẫn luân chuyển song song cả văn bản giấy và văn bản điện tử có ký số.

Việc ứng dụng chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước nhằm từng bước thay thế dần phương pháp trao đổi văn bản truyền thống bằng phương pháp trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng giữa các cơ quan nhà nước. Từ đó, nâng cao hiệu quả xử lý công việc, tiết kiệm thời gian, chi phí, đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin trong hoạt động tác nghiệp giữa cơ quan nhà nước, người dân và doanh nghiệp trên môi trường mạng. Dự kiến giai đoạn 2018-2020, Sở Thông tin & Truyền thông tiếp tục cấp phát 90 chứng thư số cho tổ chức, khoảng 1.200 chứng thư số cá nhân và gia hạn cho 41 tổ chức và khoảng 52 cá nhân người dùng chứng thư số.  

Hồng Yến

Các tin đã đưa ngày:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT ngày 30/3/2016 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Trưởng ban biên tập: Trần Gia Long, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: số 396 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Bản quyền: Thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc
Mọi chi tiết xin liên hệ:Điện thoại:0211.3846.464 Fax: 0211.3846.488E-mail: sotttt@vinhphuc.gov.vn