Lập Thạch phấn đấu 70% văn bản chỉ đạo điều hành các cấp được thực hiện qua phần mềm dùng chung

04/06/2018

Theo thông tin từ UBND huyện Lập Thạch, hết năm 2017, 100% cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn được cấp chữ ký số và triển khai phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; cán bộ công chức, viên chức ở các cơ quan trực thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn được cấp hộp thư điện tử công vụ.

Cổng thông tin điện tử của huyện được quản lý và khai thác hiệu quả, thực hiện tốt các nhiệm vụ cung cấp các thông tin tra cứu, tin tức tổng hợp về tình hình kinh tế - xã hội phục vụ hoạt động của các cơ quan và nhu cầu khai thác thông tin của người dân, doanh nghiệp. Huyện cũng đã xây dựng cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng nhu cầu tra cứu phục vụ quản lý của các cơ quan, đơn vị. Hiện 100% bộ phận “một cửa” trên địa bàn huyện đã thực hiện phần mềm dùng chung của tỉnh; 96% hồ sơ giải quyết đúng hạn/tổng số hồ sơ tiếp nhận trên các lĩnh vực công việc.


Sử dụng hiệu quả các chức năng của phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, góp phần quan trọng trong cải cách hành chính của cơ quan Nhà nước

 

Tuy nhiên, theo đánh giá của UBND huyện, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Một số đơn vị chưa khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành dẫn đến việc triển khai gửi - nhận liên thông văn bản điện tử thiếu đồng bộ, kết quả chưa cao. Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử giữa các cá nhân trong nội bộ các cơ quan thông qua hệ thống thư điện tử, phần mềm Quản lý văn bản và điều hành còn thấp. Hạ tầng công nghệ thông tin chưa hoàn thiện, phần lớn các thiết bị công nghệ thông nghệ thông tin ở các cơ quan, đơn vị được trang bị từ lâu, nay đã xuống cấp chưa được sửa chữa, thay thế kịp thời. Do thói quen, ngại thay đổi phương thức làm việc môi trường mạng của một bộ phận cán bộ công chức, viên chức, nhất là tại các đơn vị cấp xã dẫn đến việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin còn chậm, hiệu quả chưa cao.

Với mục tiêu 70% văn bản chỉ đạo điều hành các cấp được thực hiện qua phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, trên 90% cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ để trao đổi công việc trong năm 2018, hiện huyện Lập Thạch đang tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước gắn với cải cách hành chính; tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, nâng cấp mạng nội bộ; bổ sung, thay thế máy tính, các thiết bị mạng, thiết bị bảo mật, chuyên dụng phục vụ công nghệ thông tin tại UBND huyện và UBND các xã, thị trấn.

Gia Hân

Các tin đã đưa ngày:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT ngày 30/3/2016 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Trưởng ban biên tập: Trần Gia Long, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: số 396 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Bản quyền: Thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc
Mọi chi tiết xin liên hệ:Điện thoại:0211.3846.464 Fax: 0211.3846.488E-mail: sotttt@vinhphuc.gov.vn