Vĩnh Phúc sẽ tổ chức diễn tập phòng chống tấn công trên không gian mạng tại các cơ quan nhà nước

21/07/2020

Nhằm nâng cao năng lực tổ chức, kỹ năng phối hợp, phân tích, xử lý sự cố an toàn thông tin mạng (ATTTM) của cán bộ quản lý, vận hành các hệ thống thông tin của tỉnh, từ đó kịp thời phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, bảo đảm an toàn cho hệ thống thông tin của tỉnh, ngày 17/7/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 45/KH-STTTT tổ chức diễn tập phòng chống tấn công trên không gian mạng tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020.

Với chủ đề diễn tập là "Diễn tập phòng, chống tấn công vào các hệ thống công nghệ thông tin tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020", sẽ có 03 kịch bản diễn tập được đưa ra, gồm: 

Kịch bản 1: Tình huống tấn công khai thác lỗ hổng của Cổng thông tin điện tử nhằm chiếm đoạt giao máy chủ, thay đổi giao diện Cổng thông tin điện tử. 

Kịch bản 02: Tình huống tấn công khai thác lỗ hổng của Cổng thông tin điện tử nhằm khai thác mã độc đào tiền ảo. 

Kịch bản 03: Tình huống tấn công, phát tán mã độc thông qua email lừa đảo.

Tình huống của các kịch bản diễn tập được mô phỏng trên các thiết bị, phần mềm chuyên dụng được giả lập như hệ thống thật. Các cán bộ kỹ thuật được phân thành các nhóm, phối hợp với nhau để giải quyết sự cố mất ATTTM; phân tích tình huống và trả về kết quả theo hình thức Đoạt cờ (capture of flag). Kết quả xử lý được hiển thị trực tiếp trên các màn hình theo dõi.

Theo kế hoạch, thời gian diễn tập là 05 ngày, dự kiến tổ chức vào tháng 9 – 10/2020 tại Sở Thông tin và Truyền thông với các thành phần tham gia diễn tập gồm: Đội ứng cứu sự cố ATTTM của tỉnh; Cán bộ quản trị mạng, phụ trách CNTT của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố; cán bộ CNTT của Sở TT&TT và các đơn vị trực thuộc: Các chuyên gia ATTTM của Bộ TT&TT, doanh nghiệp ATTTM.

Giám đốc Sở TT&TT giao Trung tâm Hạ tầng thông tin chủ trì tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn, phối hợp xây dựng kịch bản diễn tập; đảm bảo cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật phục vụ luyện tập và diễn tập; tổ chức diễn tập; đề xuất Giám đốc Sở phê duyệt kịch bản, danh sách nhân dự tham gia diễn tập; quản lý, theo dõi, đôn đốc thành phần tham gia diễn tập thực hiện nghiêm kế hoạch luyện tập, diễn tập đã đề ra; Đồng thời yêu cầu trong quá trình diễn tập phải bảo đảm an toàn dữ liệu, tài sản và thiết bị tại Trung tâm Hạ tầng thông tin, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của của các hệ thống thông tin của tỉnh và công tác chỉ đạo, điều hành qua mạng của các cơ quan, đơn vị.

 Nga Hải

Các tin đã đưa ngày:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT ngày 30/3/2016 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Trưởng ban biên tập: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: số 396 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Bản quyền: Thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc
Mọi chi tiết xin liên hệ:Điện thoại:0211.3846.464 Fax: 0211.3846.488E-mail: sotttt@vinhphuc.gov.vn