Giai đoạn 2021 - 2025 phấn đấu bồi dưỡng về an toàn thông tin cho 200 lượt cán bộ chuyên trách về CNTT các cơ quan nhà nước trên địa bàn

23/09/2021

Đây là một trong những mục tiêu được đặt ra tại Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh triển khai tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức và đào tạo nguồn nhân lực về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Một buổi khai giảng khóa đào tạo nâng cao về An toàn thông tin do Sở TT&TT Vĩnh Phúc tổ chức trong năm 2020

Với mục đích tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp. Học sinh, sinh viên được đào tạo, trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản để khai thác an toàn thông tin trên Internet; đào tạo, phát triển đội ngũ nhân lực về an toàn thông tin nhằm bảo vệ hệ thống thông tin các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Phấn đấu từ nay đến năm 2025, 100% các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng, triển khai kế hoạch tuyên truyền về thói quen, trách nhiệm và kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin khi ứng dụng công nghệ thông tin tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Hằng năm, 100% các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông có các chương trình tuyên truyền, phổ biến các nguy cơ và kỹ năng cần thiết để tương tác lành mạnh, an toàn trên không gian mạng; trên 80% người sử dụng nói chung và 100% sinh viên được tuyên truyền, phổ biến về các nguy cơ mất an toàn thông tin và các kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng. Tổ chức bồi dưỡng hoặc cử đi đào tạo ngắn hạn về kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật an toàn thông tin cho 200 lượt cán bộ kỹ thuật chuyên trách hoặc kiêm nhiệm về công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xà hội và các thành viên Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin của tỉnh theo chuẩn khung chương trình do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, đào tạo tại chỗ hoặc cử đi đào tạo ít nhất 10 chuyên gia về an toàn thông tin.

Sở Thông tin và Truyền thông được giao là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở ngành: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, các cơ quan báo chí, truyền thông, doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm tích cực, hiệu quả.

Đặng Ngọc (tổng hợp)

 

Các tin đã đưa ngày:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
Giấy phép xuất bản số: 134/GP-TTĐT ngày 04/8/2020 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Trưởng ban biên tập: Ông Nguyễn Bá Hiến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc
Địa chỉ: số 396 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Bản quyền: Thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc
Mọi chi tiết xin liên hệ :Điện thoại:0211.3846.464Fax: 0211.3615.777 E-mail: sotttt@vinhphuc.gov.vn