Bộ TT&TT từng bước hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam thành cường quốc về CNTT

03/10/2018

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định, thời gian qua, Bộ TT&TT đã nỗ lực thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, đạt nhiều kết quả quan trọng, từng bước hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành cường quốc về CNTT, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội đất nước.

Bộ TT&TT từng bước hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam thành cường quốc về CNTT
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận buổi làm việc ngày 8/9 với Bộ TT&TT
về tình hình hoạt động và định hướng phát triển ngành TT&TT thời gian tới

Ngày 1/10/2018, Văn phòng Chính phủ ra thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm ngày 8/9 với Bộ TT&TT về tình hình hoạt động và định hướng phát triển ngành TT&TT trong thời gian tới.

Thông báo nêu rõ, Bộ TT&TT có chức năng quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực: bưu chính, viễn thông, CNTT, an toàn thông tin, báo chí, xuất bản, in, phát hành… Trong thời gian qua, Bộ TT&TT đã nỗ lực thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều kết quả quan trọng, từng bước hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành cường quốc về CNTT, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Điểm qua một số kết quả nổi bật trong hoạt động của Bộ TT&TT, Thủ tướng Chính phủ nhận định, viễn thông, CNTT đã có bước phát triển nhanh, hiện có khoảng 50.000 doanh nghiệp, doanh thu tăng bình quân 18%/năm, cao hơn mức tăng trưởng GDP; đã xuất hiện nhiều tập đoàn lớn, có thương hiệu uy tín.

Hệ thống cáp quang đã được triển khai đến tận xã phường, thôn, bản trong cả nước; sóng di động đã phủ tới hơn 90% dân số; các dịch vụ viễn thông ngày càng đa dạng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân; bưu chính phát triển nhanh và tham gia ngày càng sâu vào thương mại điện tử; ứng dụng CNTT trong các ngành, lĩnh vực, các cơ quan Đảng, Nhà nước được đẩy mạnh.

Bộ TT&TT đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật và tổ chức thực hiện công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

Công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, in và phát hành được tăng cường, tạo điều kiện cho báo chí, xuất bản phát triển, phát huy vai trò báo chí cách mạng, phục vụ hiệu quả cho sự lãnh đạo, quản lý chỉ đạo điều hành của Đảng và Nhà nước; đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao, đa dạng của nhân dân, góp phần định hướng dư luận, tạo đồng thuận xã hội. Đồng thời, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các vi phạm.

Tuy nhiên, thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Bộ TT&TT hồi trung tuần tháng 9/2018, mới được Văn phòng Chính phủ ban hành cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của Bộ thời gian qua như: triển khai quy hoạch báo chí còn chậm; quản lý báo chí, mạng xã hội còn nhiều hạn chế, bất cập, một số quy định của pháp luật trong lĩnh vực TT&TT còn bất cập, chưa cụ thể, chưa rõ rang để xử lý sai phạm của báo chí.

Cùng với đó, công tác tham mưu trong xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách, quy định pháp luật vẫn còn những trường hợp chậm, chất lượng chưa cao, thậm chí còn để xảy ra sai sót, vi phạm nghiêm trọng. Việc phân bổ băng tần viễn thông phục vụ phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ mạng 4G, tiến tới 5G còn lúng túng, chậm trễ.

“Việt Nam vẫn là một trong những nước có nguy cơ cao trên thế giới về lây nhiễm mã độc, phần mềm độc hại, nhưng việc ứng phó, khắc phục còn lúng túng, bị động. Công tác cải cách hành chính có mặt còn chậm”, thông báo kết luận cho hay.

Cũng trong thông báo kết luận mới phát ra, Văn phòng Chính phủ còn truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về các nhiệm vụ, giải pháp Bộ TT&TT cần tập trung triển khai trong thời gian tới cũng như giải đáp các kiến nghị của Bộ TT&TT tại buổi làm việc ngày 8/9/2018.

Nguồn:ictnews.vn

Các tin đã đưa ngày:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT ngày 30/3/2016 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Trưởng ban biên tập: Trần Gia Long, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: số 396 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Bản quyền: Thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc
Mọi chi tiết xin liên hệ:Điện thoại:0211.3846.464 Fax: 0211.3846.488E-mail: sotttt@vinhphuc.gov.vn