Quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin

26/02/2020

Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) ban hành Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước có mức kinh phí trên 200 triệu đồng đến 15 tỷ đồng để thiết lập mới, mở rộng hoặc nâng cấp cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm, cơ sở dữ liệu.

Thông tư áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động ứng dụng CNTT sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước yêu cầu phải lập đề cương và dự toán chi tiết.

Bộ TT&TT đưa ra những quy định cụ thể: Nguyên tắc lập đề cương và dự toán chi tiết; lập đề cương và dự toán chi tiết; dự toán chi tiết; thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết; trình tự thẩm định, phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết; điều chỉnh đề cương và dự toán chi tiết.

Thành phần hồ sơ đơn vị sử dụng ngân sách trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết gồm có tờ trình phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết theo mẫu; đề cương và dự toán chi tiết. Số lượng là 03 bộ.

Cụ thể, nội dung dự toán chi tiết bao gồm các chi phí: Xây lắp; thiết bị; mua sắm thiết bị CNTT; tạo lập cơ sở dữ liệu, chuẩn hóa phục vụ cho nhập dữ liệu, thực hiện hiện nhập dữ liệu cho cơ sở dữ liệu; lắp đặt thiết bị, cài đặt phần mềm, kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị và phần mềm; đào tạo, hướng dẫn sử dụng; đào tạo cho cán bộ quản trị, vận hành hệ thống (nếu có); triển khai, hỗ trợ, quản trị, vận hành sản phẩm hoặc hạng mục công việc trước khi nghiệm thu, bàn giao (nếu có); quản lý; tư vấn; khác có liên quan; dự phòng (không vượt quá 10% của tổng các chi phí)…

Thời gian thẩm định đề cương và dự toán chi tiết tối đa là 15 ngày làm việc kể từ ngày đơn vị đầu mối thẩm định nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ và không bao gồm thời gian bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Thời gian thẩm định đề cương và dự toán chi tiết bao gồm thời gian lấy ý kiến thẩm định của đơn vị chuyên môn về CNTT theo quy định và thời gian lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định.

Trường hợp cần yêu cầu bổ sung hoặc giải trình thêm về nội dung đề cương và dự toán chi tiết, trong vòng 05 ngày làm việc kề từ ngày nhận hồ sơ, đơn vị đầu mối thẩm định có văn bản yêu cầu đơn vị sử dụng ngân sách bổ sung hoặc giải trình. Thời gian thẩm định được tính từ khi có đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Bộ TT&TT yêu cầu các đơn vị sử dụng ngân sách, người có thẩm quyền theo quy định và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện hoạt động ứng dụng CNTT sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước phải lập đề cương và dự toán chi tiết có trách nhiệm thi hành các quy định tại Thông tư.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 09/4/2020 và thay thế Thông tư 21/2010/TT-BTTTT ngày 08/9/2010.

Minh Sao

Các tin đã đưa ngày:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
Giấy phép xuất bản số: 134/GP-TTĐT ngày 04/8/2020 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Trưởng ban biên tập: Ông Nguyễn Bá Hiến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc
Địa chỉ: số 396 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Bản quyền: Thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc
Mọi chi tiết xin liên hệ :Điện thoại:0211.3846.464Fax: 0211.3615.777 E-mail: sotttt@vinhphuc.gov.vn