Quy định lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

28/02/2020

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa ban hành Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.

Thông tư quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước bao gồm: tổng mức đầu tư, dự toán, định mức chi phí, đơn giá ứng dụng công nghệ thông tin.

Đối tượng áp dụng là các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Theo Thông tư, lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phải thực hiện theo 04 nguyên tắc: Bảo đảm đúng mục tiêu, hiệu quả dự án đầu tư ứng dụng CNTT; tổng mức đầu tư, dự toán, định mức chi phí, đơn giá ứng dụng phải tính đúng phương pháp, đủ các khoản mục chi phí theo quy định; Nhà nước quản lý chi phí qua việc ban hành, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý chi phí; chủ đầu tư chịu trách nhiệm từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi kết thúc đầu tư đưa sản phẩm của dự án vào khai thác, sử dụng.

Bên cạnh đó, Bộ TT&TT đưa ra 6 phương pháp xác định dự toán là xác định các chi phí như  xây lắp, thiết bị, quản lý dự án, tư vấn đầu tư, chi phí khác và chi phí dự phòng.

Tiếp đến, định mức chi phí, đơn giá ứng dụng CNTT, trong đó đưa ra hệ thống định mức chi phí ứng dụng CNTT; phương pháp lập định mức chi phí ứng dụng CNTT; quản lý định mức chi phí ứng dụng CNTT và phương pháp lập đơn giá ứng dụng CNTT.

Hệ thống định mức chi phí ứng dụng CNTT là định mức chi phí ứng dụng CNTT bao gồm: định mức kinh tế - kỹ thuật và định mức chi phí theo tỷ lệ; định mức kinh tế - kỹ thuật là mức hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công và máy thi công, được xác định phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, biện pháp triển khai, phạm vi thực hiện công việc cụ thể đề hoàn thành một đơn vị khối lượng công việc.

Việc lập định mức kinh tế - kỹ thuật chi phí ứng dụng CNTT được thực hiện theo trình tự: Lập danh mục công việc, thể hiện các yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, biện pháp triển khai, phạm vi thực hiện công việc; xác định thành phần công việc từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành công việc; xác định hao phí vật liệu, nhân công và máy thi công; lập các định mức trên cơ sở tổng hợp các hao phí về vật liệu, nhân công và máy thi công.

Bộ TT&TT giao Cục Tin học hóa có trách nhiệm tuyên truyền, tổ chức hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước chịu trách nhiệm thi hành các quy định tại Thông tư.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 09/4/2020 và thay thế Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT ngày 28/02/2011.

Minh Sao

Các tin đã đưa ngày:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
Giấy phép xuất bản số: 134/GP-TTĐT ngày 04/8/2020 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Trưởng ban biên tập: Ông Nguyễn Bá Hiến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc
Địa chỉ: số 396 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Bản quyền: Thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc
Mọi chi tiết xin liên hệ :Điện thoại:0211.3846.464Fax: 0211.3615.777 E-mail: sotttt@vinhphuc.gov.vn