Quy định mới về giá cước kết nối cuộc gọi thoại di động

18/03/2020

Vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) ban hành Thông tư số 05/2020/TT-BTTTT quy định giá cước kết nối cuộc gọi thoại giữa hai mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc và giữa mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt với mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc.

Thông tư quy định giá cước kết nối đối với cuộc gọi thoại từ mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc kết cuối vào mạng di động khác, từ mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt kết cuối vào mạng di động và từ mạng di động kết cuối vào mạng cố định nội hạt.

Đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ kết nối cuộc gọi thoại của mạng di động và của mạng cố định nội hạt. Các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ viễn thông tại Việt Nam.

Bộ TT&TT đưa ra mức giá cước cụ thể như sau: Giá cước kết nối đối với cuộc gọi thoại giữa hai mạng di động được áp dụng theo mạng khởi phát cuộc gọi trả mạng kết cuối cuộc gọi giá cước kết nối là 270 đồng/phút. Giá cước kết nối đối với cuộc gọi thoại từ mạng cố định nội hạt vào mạng di động được áp dụng theo mạng khởi phát cuộc gọi trả mạng kết cuối cuộc gọi giá cước kết nối là 270 đồng/phút.

Giá cước kết nối đối với cuộc gọi thoại từ mạng di động vào mạng cố định nội hạt được áp dụng theo mạng khởi phát cuộc gọi trả mạng kết cuối cuộc gọi giá cước kết nối là 270đồng/phút. Các mức giá cước kết nối quy định tại Thông tư này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2020 và thay thế cho các Thông tư, Quyết định sau: Thông tư số 48/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017; Thông tư số 22/2011/TT-BTTTT ngày 02/8/2011; Quyết định số 53/2008/QĐ-BTTTT ngày 08/12/2008; Quyết định số 43/2008/QĐ-BTTTT ngày 17/7/2008.

Minh Sao

 

Các tin đã đưa ngày:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
Giấy phép xuất bản số: 134/GP-TTĐT ngày 04/8/2020 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Trưởng ban biên tập: Ông Nguyễn Bá Hiến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc
Địa chỉ: số 396 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Bản quyền: Thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc
Mọi chi tiết xin liên hệ :Điện thoại:0211.3846.464Fax: 0211.3615.777 E-mail: sotttt@vinhphuc.gov.vn