Nhìn lại 01 năm công tác quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh

28/01/2021

Xác định năm 2020 là một năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm diễn ra đại hội Đảng các cấp; đầu năm 2020, Vĩnh Phúc là một trong 3 tỉnh khởi phát dịch bệnh viêm hô hấp cấp do virus Covid-19, do vậy, công tác chỉ đạo và thực hiện tuyên truyền đại hội Đảng, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 được coi là nhiệm vụ, trọng tâm, cấp bách. Trong năm 2020, các cơ quan báo chí đã thực hiện tốt định hướng thông tin của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo và hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông, tuyên truyền kịp thời các thành tựu trên các lĩnh vực thời sự chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, văn hóa, văn nghệ của tỉnh. Đặc biệt, sự kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tuyên truyền đậm nét.

Báo chí Vĩnh Phúc phát triển mạnh phù hợp với xu thế hội nhập và sự phát triển của công nghệ hiện đại. So với đầu nhiệm kỳ 2015-2020, đến nay hoạt động báo chí phát triển cả về số lượng, chất lượng và đủ 4 loại hình: báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử; tăng 1 cơ quan báo chí, tăng số lượng từ 6 lên 16 văn phòng đại diện, phóng viên thường trú; mở rộng hợp tác với các cơ quan báo chí Trung ương tuyên truyền về Vĩnh Phúc... nhiều thông tin báo chí ngày càng toàn diện, sâu, sát thực tiễn, đáp ứng nhu cầu thông tin và tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 sớm được tổ chức triển khai thực hiện đến các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh và được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm. Cơ chế đặt hàng, tự chủ tài chính đối với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh từng bước thực hiện.

Năm 2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND quy định nhuận bút, thù lao trong hoạt động xuất bản bản tin, thông tin điện tử, truyền thanh trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 158/KH-UBND thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới. 

Công tác truyền thông tiếp tục được mở rộng. Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp tuyên truyền với gần 30 cơ quan báo chí Trung ương; tiếp tục thực hiện thỏa thuận hợp tác truyền thông với Thông tấn xã Việt Nam tuyên truyền về Vĩnh Phúc đến bạn đọc trong nước và quốc tế. Sở đã hướng dẫn các cơ quan, đơn vị về công tác thông tin báo chí, về một số quy trình, thủ tục trong tiếp và trả lời báo, tạp chí; tăng cường phối hợp để chủ động thông tin trên báo chí. Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành gần 150 văn bản chỉ đạo các cơ quan các cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử, phòng văn hóa thể thao các huyện, thành phố tích cực tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân, phòng chống dịch bệnh Covid-19, tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII. Sở đã thực hiện tốt công tác quản lý, tổ chức kiểm tra đối với 03 cơ quan báo chí của tỉnh, 16 văn phòng đại diện và phóng viên thường trú trên địa bàn. Sở tiếp tục tổng hợp thông tin báo chí và mạng xã hội hàng ngày viết về tỉnh Vĩnh Phúc; báo cáo UBND tỉnh các vấn đề lưu ý phản ánh trên báo chí. Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh và kết quả kiểm tra, xác minh, kết quả xử lý và làm rõ các thông tin báo chí phản ánh của các cơ quan liên quan, Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, làm việc với các cơ quan báo chí, kịp thời cung cấp các thông tin chính thống, nhằm tạo kênh thông tin tương tác hai chiều giữa báo chí và chính quyền địa phương ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn. Một số vấn đề báo chí phản ánh đã được kịp thời xử lý như: dự án Khu du lịch sinh thái Tam Đảo II; dự án Shophouse; dự án đô thị sinh thái Bắc Đầm Vạc; hồ thủy lợi ở Vĩnh Phúc; khai thác đất ở Tam Dương, LậpThạch…

Năm 2021 là năm có nhiều thách thức đối với công tác quản lý báo chí, những thành tựu của khoa học - công nghệ đã làm cho báo chí có bước phát triển vượt bậc song cũng tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của báo chí truyền thống, tạo ra sự “cạnh tranh” giữa báo chí truyền thống với mạng xã hội, trong đó, sự phát triển mạnh mẽ của Internet, truyền thông xã hội tiếp tục ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các cơ quan báo chí và chính quyền địa phương.

Để tăng cường công tác quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh trong điều kiện hiện nay, cần chú trọng:

Một là, nhận thức rõ hơn những hạn chế trong công tác quản lý báo chí (về vị trí, vai trò của báo chí trong bối cảnh mới; về năng lực nắm bắt, phát hiện, kiểm soát khủng hoảng thông tin; hệ thống các văn bản về quản lý của Nhà nước đối với báo chí) để kịp thời khắc phục. Cần quy định rõ tôn chỉ, mục đích của các cơ quan báo chí. Cần bổ sung các quy chế về phối hợp chỉ đạo, định hướng báo chí của các cơ quan chức năng; quy định rõ trách nhiệm của mỗi đảng viên khi phát ngôn, viết bài trên mạng xã hội; chú trọng công tác nghiên cứu lý luận báo chí làm nền tảng để giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa đáp ứng nhu cầu thông tin của công chúng và yêu cầu định hướng chính trị, tư tưởng, giữa thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ kinh tế trong lĩnh vực này. 

Hai là, tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan chủ quản báo chí và các cơ quan tuyên giáo, thông tin; kiện toàn bộ máy các cơ quan báo chí theo hướng tinh gọn, thiết thực, hiệu quả theo quy hoạch quản lý và phát triển báo chí mới; kiên quyết giải quyết kịp thời, xử lý nghiêm các cơ quan báo chí, các trang thông tin điện tử hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích, thương mại hóa, buông lỏng công tác quản lý báo chí. Tập trung định hướng hoạt động của báo chí, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, năng lực và chất lượng của đội ngũ phóng viên, biên tập viên cả về chính trị, tư tưởng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp. Xây dựng và củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể trong các cơ quan báo chí, nhằm đào tạo, bồi dưỡng những người làm báo chí kiên trung trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.

Ba là, tăng cường công tác quản lý, định hướng thông tin, nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền, cổ động; lập trang Fanpage của tỉnh nhằm mục đích cung cấp thông tin chính thống các chủ trương, chính sách của tỉnh và tiếp nhận thông tin phản hồi. Báo chí tập trung tuyên truyền nhanh chóng, chính xác, khách quan, trung thực đến nhân dân những vấn đề thời sự, bảo đảm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Bốn là, phát huy chức năng giám sát và phản biện xã hội của báo chí với tinh thần trách nhiệm và xây dựng cao. Hoạt động góp ý, phản biện của báo chí phải trên tinh thần xây dựng, đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng lúc, đúng chỗ và tuyệt đối tuân thủ pháp luật. Kiên quyết loại bỏ tình trạng đưa thông tin sai, giật gân, câu khách, kích động./.

Đoàn Hiền

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
Giấy phép xuất bản số: 134/GP-TTĐT ngày 04/8/2020 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Trưởng ban biên tập: Ông Nguyễn Bá Hiến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc
Địa chỉ: số 396 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Bản quyền: Thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc
Mọi chi tiết xin liên hệ :Điện thoại:0211.3846.464Fax: 0211.3615.777 E-mail: sotttt@vinhphuc.gov.vn