Đơn giản hóa thủ tục cấp thẻ nhà báo

07/03/2018

Theo Nghị quyết 16/NQ-CP, thủ tục cấp thẻ nhà báo sẽ đơn giản hóa bằng việc thay các thông tin của người đề nghị cấp thẻ bằng số định danh cá nhân tại “Bản khai đăng ký cấp thẻ nhà báo”.


Đơn giản hóa thủ tục cấp thẻ nhà báo 

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 16/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ TT&TT. Trong đó Nghị quyết mới sẽ đơn giản hóa hơn về thủ tục cấp thẻ nhà báo.

Nghị quyết 16/NQ-CP với nội dung đơn giản hóa liên quan đến 54 thủ tục hành chính thuộc 7 lĩnh vực Bộ TT&TT quản lý, bao gồm: 8 thủ tục lĩnh vực Bưu chính, 12 thủ tục lĩnh vực viễn thông - Internet, 8 thủ tục lĩnh vực Tần số vô tuyến điện, 8 thủ tục lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; 4 thủ tục lĩnh vực CNTT và điện tử; 3 thủ tục lĩnh vực Báo chí; và 11 thủ tục thuộc lĩnh vực xuất bản, in và phát hành.

Trong lĩnh vực báo chí, Thông tư mới đề cấp 3 thủ tục gồm: đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép hoạt động báo in; thủ tục cấp giấy phép hoạt động báo điện tử và thủ tục cấp thẻ nhà báo.

Cụ thể, trong thủ tục Cấp giấy phép hoạt động báo chí in và báo chí điện tử, Nghị quyết mới sẽ thay các thông tin về người dự kiến là Tổng biên tập bằng số định danh cá nhân tại “bản khai sơ yếu lý lịch" theo mẫu hướng dẫn đã có về việc cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, đặc san.

Một nội dung khác nữa đó là đơn giản hóa thủ tục “Cấp thẻ nhà báo”. Cụ thể, sẽ thay các thông tin của người đề nghị cấp thẻ (Ngày sinh, dân tộc, quê quán) bằng số định danh cá nhân tại “Bản khai đăng ký cấp thẻ nhà báo” (Mẫu 01 Thông tư số 49/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo).

Chính phủ cũng giao Bộ TT&TT chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan xây dựng, ban hành hoặc tình cấp có thẩm quyền ban hành, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 49/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo.

Nguồn:ictews.vn

Các tin đã đưa ngày:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT ngày 30/3/2016 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Trưởng ban biên tập: Trần Gia Long, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: số 396 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Bản quyền: Thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc
Mọi chi tiết xin liên hệ:Điện thoại:0211.3846.464 Fax: 0211.3846.488E-mail: sotttt@vinhphuc.gov.vn