Tiêu chí đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước

29/05/2018

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư 07/2018/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước.

Kết quả hình ảnh cho sách

 

Thông tư quy định các đề tài đặt hàng: Xuất bản phẩm về lý luận, chính trị; xuất bản phẩm phục vụ thiếu niên, nhi đồng; đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo; người khiếm thị; xuất bản phẩm cần phổ biến rộng rãi nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội trọng yếu (chủ quyền quốc gia; an ninh, quốc phòng; tuyên truyền, phổ biến pháp luật; phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; phát triển nông nghiệp - nông thôn; phòng, chống thiên tai, hiểm họa phục vụ cộng đồng); xuất bản phẩm phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại.

Địa chỉ nhận xuất bản phẩm đặt hàng đối với xuất bản phẩm đặt hàng sử dụng ngân sách trung ương là: Thư viện công cộng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; thư viện chuyên ngành; thư viện của viện, trung tâm nghiên cứu khoa học; thư viện của các trường đại học, cao đẳng; thư viện của các trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, huyện; cơ quan quản lý chuyên ngành; tổ chức chính trị - xã hội; đoàn thể trung ương; điểm Bưu điện - Văn hóa xã; cơ quan ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài; cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam.

Đối với xuất bản phẩm đặt hàng sử dụng ngân sách địa phương, địa chỉ nhận xuất bản phẩm là: Thư viện tỉnh, thư viện huyện; thư viện trường học trong tỉnh; thư viện chuyên ngành; thư viện của các trường đại học, cao đẳng đóng tại địa bàn; tủ sách nghiệp vụ của các cơ quan hành chính địa phương; tổ chức chính trị - xã hội; đoàn thể địa phương; điểm Bưu điện - Văn hóa xã; các địa chỉ khác do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định.

Thông tư cũng quy định rõ số lượng xuất bản phẩm được gửi tới mỗi địa chỉ nhận không quá 5 bản/tên xuất bản phẩm. Riêng thư viện công cộng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, số lượng xuất bản phẩm được gửi tới mỗi địa chỉ nhận không quá 10 bản/tên xuất bản phẩm.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018.

Minh Sao

Các tin đã đưa ngày:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT ngày 30/3/2016 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Trưởng ban biên tập: Trần Gia Long, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: số 396 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Bản quyền: Thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc
Mọi chi tiết xin liên hệ:Điện thoại:0211.3846.464 Fax: 0211.3846.488E-mail: sotttt@vinhphuc.gov.vn