Lập Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí

04/09/2020

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1321/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mục tiêu lập Quy hoạch nhằm tổ chức, sắp xếp hợp lý mạng lưới các cơ quan báo chí, thông tin điện tử, xuất bản, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại chú trọng hiệu quả hoạt động, đổi mới mô hình, cơ cấu tổ chức, ứng dụng công nghệ mới, cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, phát triển nguồn nhân lực; khắc phục thiếu sót, bất cập do các quy hoạch cũ và lịch sử để lại.

Nguyên tắc lập quy hoạch là bảo đảm tính khả thi, phù hợp với khả năng thực tế và nguồn lực của quốc gia; bảo đảm tính kế thừa từ các quy hoạch, chiến lược và các chính sách pháp luật có liên quan đến phát triển, quản lý thông tin của nước ta; bảo đảm tính mở, tính khoa học và ứng dụng công nghệ hiện đại trong quá trình lập quy hoạch; tích hợp các quy hoạch ngành có liên quan trong lĩnh vực thông tin nhưng có điều chỉnh, xử lý cho phù hợp với tình hình thực tế; huy động sự tham gia có trách nhiệm của các nguồn lực xã hội trong suốt quá trình lập quy hoạch.

Nội dung Quy hoạch gồm: Phân tích, đánh giá các yếu tố, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội; đánh giá thực trạng phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại; dự báo xu thế phát triển, kịch bản phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại; xác định các quan điểm, mục tiêu phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông ti điện tử, cơ sở xuất bản, thông tin cơ sở; phương án phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại trên phạm vi cả nước và các vùng lãnh thổ; Xây dựng danh mục dự án quan trọng, ưu tiên đầu tư để phát triển mạng lưới cơ sở báo chí; giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch,…

Tại Quyết định, Thủ tướng giao các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông lập Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định, bảo đảm hiệu quả, đúng tiến độ.

Văn Song

Các tin đã đưa ngày:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
Giấy phép xuất bản số: 134/GP-TTĐT ngày 04/8/2020 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Trưởng ban biên tập: Ông Nguyễn Bá Hiến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc
Địa chỉ: số 396 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Bản quyền: Thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc
Mọi chi tiết xin liên hệ :Điện thoại:0211.3846.464Fax: 0211.3615.777 E-mail: sotttt@vinhphuc.gov.vn