Xin hỏi trường hợp nào thì các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được dùng chung cột treo cáp viễn thông, trường hợp nào thì không được?

06/05/2019

Đăng Dương - Bình Xuyên

Trả lời:

1. Việc sử dụng chung cột treo cáp viễn thông được quy định tại Điều 6 Quy định về sử dụng chung cột treo cáp viễn thông và chỉnh trang làm gọn cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (được ban hành kèm theo Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc). Cụ thể như sau:

- Đối với các đơn vị lần đầu sử dụng chung cột phải có văn bản đăng ký và ký hợp đồng hoặc thoả thuận sử dụng chung cột và phối hợp quản lý cáp viễn thông treo trên cột với đơn vị chủ quản cột. Trường hợp đơn vị cấp trên của đơn vị chủ quản và đơn vị dùng chung cột đã có văn bản, hợp đồng hoặc thoả thuận sử dụng chung cột thì thực hiện theo văn bản đó.

- Đơn vị sử dụng chung cột trước khi treo thêm, treo tuyến mới cáp viễn thông phải gửi văn bản đến đơn vị chủ quản cột và được sự đồng ý của đơn vị chủ quản cột trước khi triển khai treo cáp.

2. Những trường hợp không được treo mới cáp viễn thông trên cột được quy định tại Điều 4 Quy định, gồm 3 trường hợp:

- Khi chưa có thỏa thuận với đơn vị chủ quản cột.

- Tại các khu vực đã ngầm hóa cáp hoặc có quy hoạch xây dựng ngầm hóa cáp viễn thông.

- Khi chưa có văn bản phê duyệt phương án treo cáp của Sở Thông tin và Truyền thông.

Các tin đã đưa ngày:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
Giấy phép xuất bản số: 134/GP-TTĐT ngày 04/8/2020 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Trưởng ban biên tập: Ông Nguyễn Bá Hiến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc
Địa chỉ: số 396 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Bản quyền: Thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc
Mọi chi tiết xin liên hệ :Điện thoại:0211.3846.464Fax: 0211.3615.777 E-mail: sotttt@vinhphuc.gov.vn