Trong trường hợp cơ quan báo chí có thay đổi Tổng Biên tập, Phó Tổng biên tập so với giấy phép hoạt động thì cơ quan báo chí phải làm thủ tục gì?

22/10/2020

Trong trường hợp cơ quan báo chí có thay đổi  người đảm nhận chức danh Tổng Biên tập, Phó Tổng biên tập (Giám đốc, Phó giám đốc) so với giấy phép hoạt động báo chí thì cơ quan báo chí phải làm thủ tục gì? Trường hợp, cơ quan báo chí chưa có Tổng biên tập (Giám đốc) thì người Phụ trách hoặc Phó tổng biên tập (Phó giám đốc) có được coi là người đứng đầu cơ quan báo chí hay không?

Mai Linh - Yên Lạc

Trả lời:

1. Việc bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí thuộc thẩm quyền cơ quan chủ quản báo chí. 

Khi thay đổi Tổng biên tập, người đứng đầu cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí có văn bản kèm hồ sơ gửi Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương để thống nhất ý kiến theo quy định. 

Sau khi có sự thống nhất ý kiến bằng văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan chủ quản báo chí  thực hiện bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan báo chí. 

Đối với việc bổ nhiệm Phó Tổng biên tập, cấp phó của người đứng đầu cơ quan báo chí do Ban Tuyên giáo Trung ương cho ý kiến. 

2. Trong thời gian lựa chọn nhân sự, thực hiện quy trình bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản có thể phân công người phụ trách để bảo đảm hoạt động của cơ quan báo chí. 

Trường hợp người phụ trách, Phó Tổng biên tập phụ trách, chịu trách nhiệm người đứng đầu cơ quan báo chí, trong thời gian dài cần có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

Các tin đã đưa ngày:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
Giấy phép xuất bản số: 134/GP-TTĐT ngày 04/8/2020 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Trưởng ban biên tập: Ông Nguyễn Bá Hiến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc
Địa chỉ: số 396 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Bản quyền: Thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc
Mọi chi tiết xin liên hệ :Điện thoại:0211.3846.464Fax: 0211.3615.777 E-mail: sotttt@vinhphuc.gov.vn