Tôi thấy có các văn bản QPPL xin ý kiến trên trang chủ của Cổng TTĐT tỉnh Vĩnh Phúc, tuy nhiên khi tham gia góp ý thì báo thành công nhưng phần ý kiến góp ý thì vẫn không hiện ý kiến đã tham gia... Xin hỏi Cổng TT góp ý kiến có hoạt động hay không?

27/10/2020

Tôi thấy có các văn bản quy phạm pháp luật xin ý kiến trên trang chủ của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc, tuy nhiên khi tham gia góp ý thì báo thành công nhưng phần ý kiến góp ý thì vẫn không hiện ý kiến đã tham gia, vẫn báo có 0 ý kiến tham gia. Xin hỏi Cổng thông tin góp ý kiến có hoạt động hay không, hay chỉ hình thức?

Nguyễn Kim Trọng, xã Tân Tiến, huyện Vĩnh Tường

Sở Thông tin và Truyền thông trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 113, Điều 120 và Điều129, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016: “Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phải được đăng tải toàn văn trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong thời hạn ít nhất là 30 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến”.

Vì vậy, việc đăng tải dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh để xin ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử là thực hiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Sau khi hết thời hạn đăng tải xin ý kiến (sau 30 ngày), Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử sẽ tổng hợp các ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân thành văn bản, gửi cơ quan soạn thảo văn bản biết, tiếp thu, tổng hợp.

Việc ông gửi ý kiến góp ý (báo đã thành công) là thực tế ý kiến góp ý của ông đã được gửi đến Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử, tuy nhiên tại mục "Danh sách góp ý" vẫn báo có 0 ý kiến tham gia) là do: Ban Biên tập Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử không để hiện thị thông tin ở mục này.

Trên cơ sở ý kiến phản ánh của ông, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ chỉ đạo Ban Biên tập Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử thiết kế cho hiển thị thông tin nêu trên để công dân biết, tiện theo dõi.

Các tin đã đưa ngày:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
Giấy phép xuất bản số: 134/GP-TTĐT ngày 04/8/2020 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Trưởng ban biên tập: Ông Nguyễn Bá Hiến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc
Địa chỉ: số 396 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Bản quyền: Thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc
Mọi chi tiết xin liên hệ :Điện thoại:0211.3846.464Fax: 0211.3615.777 E-mail: sotttt@vinhphuc.gov.vn