Cơ sở in khi nhận chế bản, in, gia công sau in mẫu, biểu mẫu, giấy tờ của cơ quan nhà nước, hóa đơn tài chính phải đáp ứng những yêu cầu gì theo quy định tại Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in?

29/11/2017

Mạnh Hoạch

Trả lời:

1. Điều kiện đối với cơ sở in:

Theo quy định tại Điều 11 Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 26/11/2014 quy định về hoạt động in: Cơ sở in thực hiện chế bản, in, gia công sau in mẫu, biểu mẫu, giấy tờ của cơ quan nhà nước, tem chống giả, hóa đơn tài chính (theo điểm b,c,d khoản 4 Điều 2 Nghị định 60/2014/NĐ-CP) phải có giấy phép hoạt động in do Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Sở Thông tin và Truyền thông cấp.

2. Điều kiện nhận in đối với từng loại cụ thể như sau:

2.1  Khi nhận chế bản, in, gia công sau in mẫu, biểu mẫu, giấy tờ của cơ quan nhà nước, cơ sở in phảỉ meo điều 16 K2 và điều 18NĐ60/2014/NĐ-CP).

- Hợp đồng in

- Bản mẫu sản phẩm đặt in được đóng dấu hoặc có chữ ký của tổ chức, cá nhân có sản phẩm đặt in.

- Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đến giao dịch đặt in (xuất trình bản chính để đối chiếu).

- Phải có văn bản đồng ý của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành mẫu đó.

2.1 Khi nhận chế bản, in, gia công sau in hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc để ghi mệnh giá ( Theo điều 16 K2 và điều 19 NĐ 60/2014/NĐ-CP).

a. Khi nhận chế bản, in, gia công sau in hóa đơn tài chính, cơ sở in phải có:

- Hợp đồng in.

- Bản mẫu sản phẩm đặt in được đóng dấu hoặc có chữ ký của tổ chức, cá nhân có sản phẩm đặt in.

- Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đến giao dịch đặt in (xuất trình bản chính để đối chiếu)

- Bản sao có chứng thực một trong các loại giấy sau đây:

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

+ Giấy chứng nhận đầu tư;

+ Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

Ngoài ra còn phải tuân thủ các quy định của pháp luật về hóa đom bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

b. Khi nhận chế bản, in, gia công sau in các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc để dùng để ghi mệnh giá, cơ sở in phải có:

- Hợpđồngin

- Bản mẫu sản phẩm đặt in được đóng dấu hoặc có chữ ký của tổ chức, cá nhân có sản phẩm đặt in.

- Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đến giao dịch đặt in (xuất trình bản chính để đối chiếu)

- Bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ trên chứng minh có ngành nghề phù hợp với sản phẩm đặtin.

- Văn bản đồng ý của cơ quan, tổ chức ban hành loại thẻ, giấy tờ đó.

Các tin đã đưa ngày:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT ngày 30/3/2016 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Trưởng ban biên tập: Trần Gia Long, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: số 396 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Bản quyền: Thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc
Mọi chi tiết xin liên hệ:Điện thoại:0211.3846.464 Fax: 0211.3846.488E-mail: sotttt@vinhphuc.gov.vn