Hiện tại bên phía doanh nghiệp tôi có kế hoạch dự định đưa vào sử dụng thiết bị đầu cuối thuộc mục 1.2.1 và mục 1.2.2 theo thông tư số 05/2019/TT-BTTTT, vậy với thiết bị này chúng tôi có phải lấy giấy phép sử dụng hay không?

27/02/2020


Lê Hoàng Đan - Phúc Yên

Trả lời:

Cục Viễn thông - Bộ TT&TT có ý kiến trả lời như sau:

Các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông được ban hành kèm theo Thông tư số 05/2019/TT-BTTTT ngày 09/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ được phép đưa sản phẩm ra thị trường trong nước sau khi đã được cấp Giấy chứng nhận hợp quy, thực hiện công bố hợp quy. 

Thiết bị đầu cuối thông tin di động GSM thuộc mục 1.2.1, Phụ lục I Thông tư số 05/2019/TT-BTTTT ngày 09/7/2019 được áp dụng quy chuẩn kỹ thuật là QCVN 12:2015/BTTTT, QCVN 86:2015/BTTTT, QCVN 101:2016/BTTTT; thiết bị đầu cuối thông tin di động W-CDMA FDD thuộc mục 1.2.2, Phụ lục I Thông tư số 05/2019/TT-BTTTT ngày 09/7/2019 được áp dụng quy chuẩn kỹ thuật là QCVN 15:2015/BTTTT, QCVN 86:2015/BTTTT, QCVN 101:2016/BTTTT. Trường hợp sản phẩm có tích hợp chức năng của sản phẩm, hàng hóa khác thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 phải thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy đầy đủ các quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa được tích hợp.

Các tin đã đưa ngày:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
Giấy phép xuất bản số: 134/GP-TTĐT ngày 04/8/2020 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Trưởng ban biên tập: Ông Nguyễn Bá Hiến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc
Địa chỉ: số 396 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Bản quyền: Thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc
Mọi chi tiết xin liên hệ :Điện thoại:0211.3846.464Fax: 0211.3615.777 E-mail: sotttt@vinhphuc.gov.vn