Tại Điều 120, Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định về phân định thẩm quyền xử phạt, theo đó phân định thẩm quyền xử phạt "một số điều" cho một số cơ quan. Vậy thẩm quyền xử phạt tại các điều, khoản trên thuộc cơ quan nào?

27/05/2020

Tại Điều 120, Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định về phân định thẩm quyền xử phạt, theo đó phân định thẩm quyền xử phạt "một số điều" cho một số cơ quan. Tuy nhiên còn nhiều Điều hoặc nhiều điểm, khoản thuộc một số điều chưa phân định thẩm quyền xử phạt thuộc cơ quan nào, ví dụ: Điều 11; 13; 15; 16;17; 18; 22; 23; 24 các khoản 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10,Điều 25; Điều 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 35; 36; 43; 46; 47; 48; 49; 50; 52; các khoản 4, điểm a,b,c khoản 5,7 Điều 55; ...Vậy thẩm quyền xử phạt tại các điều, khoản trên thuộc cơ quan nào? hay cơ quan nào cũng có thẩm quyền xử phạt tại các khoản, điều trên?

Lê Hoàng Hạnh - Tam Dương

Trả lời:

Khoản 3 Điều 52 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định: “Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại các điều từ 39 đến 51 của Luật này có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực, ngành mình quản lý”. Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TTTT. Do vậy toàn bộ các hành vi vi phạm quy định tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP thuộc thẩm quyền xử phạt của Thanh tra chuyên ngành thông tin và truyền thông và những người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thông tin và truyền thông. Đối với chức danh khác không thuộc thanh tra chuyên ngành thông tin và truyền thông sẽ chỉ xử phạt vi phạm hành chính đối với một số hành vi vi phạm nhất định được quy định cụ thể tại Điều 120 về phân dịnh thẩm quyền xử phạt.

Nguồn:mic.gov.vn

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
Giấy phép xuất bản số: 134/GP-TTĐT ngày 04/8/2020 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Trưởng ban biên tập: Ông Nguyễn Bá Hiến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc
Địa chỉ: số 396 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Bản quyền: Thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc
Mọi chi tiết xin liên hệ :Điện thoại:0211.3846.464Fax: 0211.3615.777 E-mail: sotttt@vinhphuc.gov.vn