Từ ngày 15/4/2020, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, trong đó quy định thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, trong luật xử lý vi phạm hành chính thẩm quyền của lực lượng Công an nhân dân...

28/05/2020

Từ ngày 15/4/2020, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, trong đó quy định thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, trong luật xử lý vi phạm hành chính thẩm quyền của lực lượng Công an nhân dân ghi rõ: Trưởng Công an xã không vượt 2.500.000đ, Trưởng Công an cấp huyện không vượt quá 25.000.000đ, Giám đốc Công an tỉnh không vượt quá 50.000.000đ, tuy nhiên trong Nghị định cho phép Trưởng Công an xã phạt 5.000.000đ, Trưởng Công an huyện 40.000.000đ; Giám đốc Công an tỉnh 100.000.000đ. Xin hỏi các quy định trên đã đúng chưa?

Lê Ngọc Minh – Vĩnh Tường

Trả lời:

Theo khoản 1 Điều 52 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định: “Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của những người được quy định tại các điều 38 đến 51 của Luật này là thẩm quyền áp dụng đối với một hành vi vi phạm hành chính của cá nhân; trong trường hợp phạt tiền, thẩm quyền xử phạt tổ chức gấp 02 lần thẩm quyền xử phạt cá nhân và được xác định theo tỉ lệ phần trăm quy định tại Luật này đối với chức danh đó”. Tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP nêu rõ, mức phạt tiền tối đa đối với các hành vi vi phạm quy định tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP là áp dụng đối với tổ chức.

Nguồn:mic.gov.vn

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
Giấy phép xuất bản số: 134/GP-TTĐT ngày 04/8/2020 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Trưởng ban biên tập: Ông Nguyễn Bá Hiến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc
Địa chỉ: số 396 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Bản quyền: Thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc
Mọi chi tiết xin liên hệ :Điện thoại:0211.3846.464Fax: 0211.3615.777 E-mail: sotttt@vinhphuc.gov.vn