Hiện nay công ty tôi đang sử dụng các dịch vụ chữ ký điện tử trong hoá đơn kỹ thuật số. Nhưng khi xuất hoá đơn một số công ty vẫn không chịu nhận hoá đơn điện tử...Vậy xin hỏi chúng tôi nên làm thế nào đề hợp thức hoá với công ty A?

10/06/2020

Hiện nay công ty tôi đang sử dụng các dịch vụ chữ ký điện tử trong hoá đơn kỹ thuật số. Nhưng khi xuất hoá đơn một số công ty vẫn không chịu nhận hoá đơn điện tử. Vì thế chúng tôi không thể cung cấp cho họ hoá đơn giấy. Lần gần nhất chúng tôi bán thiết bị cho công ty A nhưng công ty đó không chấp nhận hoá đơn điện tử và chữ ký điện tử mà công ty tôi đã chuyển toàn bộ sang hoá đơn điện tử? Vậy xin hỏi chúng tôi nên làm thế nào đề hợp thức hoá với công ty A?

Trả lời:

1. Các khoản 2 và 7 Điều 3 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ quy định: 

- Hóa đơn điện tử là hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ,ký số, ký điện tử theo quy định bằng phương tiện điện tử, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế. 

- Việc sử dụng chứng thư số, chữ ký số, chữ ký điện tử thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. 

Như vậy, căn cứ các quy định của Luật Giao dịch điện tử năm 2005, Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số,hoá đơn điện tử được ký số, ký điện tử đáp ứng điều kiện bảo đảm an toàn cho chữ ký số, chữ ký điện tử, có giá trị pháp lý như hoá đơn giấy được ký tên, đóng dấu. 

2. Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành, sử dụng và quản lý hoá đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định: 

- Người bán hàng hóa được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hoá hữu hình trong quá trình lưu thông và chỉ được chuyển đổi một lần. Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa phải đáp ứng các quy định nêu tại các khoản 2, 3, 4 Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC và phải có chữ ký người đại diện theo pháp luật của người bán, dấu của người bán. 

- Người mua, người bán được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Luật Kế toán.Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy phục vụ lưu trữ chứng từ kế toán phải đáp ứng các quy định nêu tại các khoản 2, 3, 4 Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC. 

Như vậy, công ty của bạn có thể chuyển đổi hoá đơn điện tử sang hoá đơn giấy theo các quy định của pháp luật để phục vụ yêu cầu của công ty A. Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy phải đáp ứng các quy định nêu tại các khoản 2, 3, 4 Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC, cụ thể: 

a) Về điều kiện chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy: 

- Phản ánh toàn vẹn nội dung của hóa đơn điện tử gốc; 

- Có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy; 

- Có chữ ký và họ tên của người thực hiện chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy. 

b) Về giá trị pháp lý của các hoá đơn điện tử chuyển đổi 

Hóa đơn điện tử chuyển đổi có giá trị pháp lý khi bảo đảm các yêu cầu về tính toàn vẹn của thông tin trên hóa đơn nguồn, ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi và chữ ký, họ tên của người thực hiện chuyển đổi được thực hiện theo quy định của pháp luật về chuyển đổi chứng từ điện tử. 

c) Về ký hiệu riêng trên hoá đơn chuyển đổi 

Ký hiệu riêng trên hoá đơn chuyển đổi từ hoá đơn điện tử sang hoá đơn dạng giấy bao gồm đầy đủ các thông tin sau: dòng chữ phân biệt giữa hoá đơn chuyển đổi và hoá đơn điện tử gốc - hóa đơn nguồn (ghi rõ “HOÁ ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ”); họ và tên, chữ ký của người được thực hiện chuyển đổi; thời gian thực hiện chuyển đổi./.

Nguồn: mic.gov.vn

Các tin đã đưa ngày:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
Giấy phép xuất bản số: 134/GP-TTĐT ngày 04/8/2020 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Trưởng ban biên tập: Ông Nguyễn Bá Hiến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc
Địa chỉ: số 396 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Bản quyền: Thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc
Mọi chi tiết xin liên hệ :Điện thoại:0211.3846.464Fax: 0211.3615.777 E-mail: sotttt@vinhphuc.gov.vn