Khối thi đua Văn hóa – Xã hội ký giao ước thi đua năm 2018

12/03/2018

Chiều 9/3, tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Khối thi đua Văn hóa – Xã hội tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác và ký giao ước thi đua năm 2018 giữa các đơn vị trong Khối.

Với chủ đề hành động “Kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018”, các đơn vị trong Khối đã thống nhất các nội dung giao ước thi đua, tập trung vào việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn năm 2018 theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Tiếp tục học tập tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã-hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Đồng thời, gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết TƯ4 khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các đơn vị tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết khó khăn, vướng mắc của tổ chức và công dân thuộc thẩm quyền của ngành, đơn vị theo quy định của pháp luật. Thực hiện hiệu quả lĩnh vực phụ trách đối với các huyện, thành, thị trên địa bàn, các đơn vị trực thuộc, các chương trình phát triển kinh tế-xã hội trọng điểm của tỉnh có liên quan đến công tác của sở, ngành, đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của cơ quan. Không ngừng đẩy mạnh và nâng cao chất lượng xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt Chỉ thị số 11 của Tỉnh ủy.

Hội nghị đã thông qua Kế hoạch, Quy chế hoạt động, tiêu chí chấm điểm thi đua năm 2018; phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua năm 2018.

Hồng Yến

Các tin đã đưa ngày:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT ngày 30/3/2016 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Trưởng ban biên tập: Trần Gia Long, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: số 396 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Bản quyền: Thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc
Mọi chi tiết xin liên hệ:Điện thoại:0211.3846.464 Fax: 0211.3846.488E-mail: sotttt@vinhphuc.gov.vn