Bộ Thông tin và Truyền thông: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

09/07/2018

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cho biết, 6 tháng đầu năm, ngành Thông tin và Truyền thông có nhiều chuyển biến đáng mừng, với 11 kết quả nổi bật. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để ngành thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 và giữ vững vị thế đối với sự phát triển của đất nước.

Sáng 9/7, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Trương Minh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc có lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, 6 tháng đầu năm, công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tiếp tục được duy trì tốt trên tất cả các lĩnh vực. Bộ đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 8 đề án và đang tiếp tục phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện, tham mưu Chính phủ ban hành 4 nghị định, 01 nghị quyết liên quan đến công tác quản lý, phát triển Ngành.

Lĩnh vực báo chí, xuất bản có sự chủ động, bao quát trong công tác quản lý, thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép xuất bản. Hiện cả nước có 857 cơ quan báo chí, tạp chí in; 59 nhà xuất bản, 1.552 cơ sở in. Các cơ quan báo chí đã thông tin, định hướng dư luận đảm bảo khách quan, chính xác, nhất là đã tăng cường cung cấp thông tin phòng, chống tham nhũng, đấu tranh phản bác các thông tin sai trái và ngăn chặn, đầy lùi thông tin xấu, độc hại.

Về viễn thông, internet, các doanh nghiệp viễn thông đã chủ động đầu tư, nâng cấp hạ tầng, chất lượng dịch vụ, đảm bảo tốt thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành và người dân. Ước 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu lĩnh vực này đạt 181.948 tỷ đồng, tăng 4,8% so với cùng kỳ.

Tại điểm cầu Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc

Trong lĩnh vực CNTT, Bộ tiếp tục đẩy mạnh triển khai các đề án lớn, phát triển công nghiệp CNTT, ứng dụng CNTT, đảm bảo an toàn thông tin để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của đất nước, với tổng doanh thu ước đạt 1.026.000tỷ đồng, tăng 16,1% cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, Bộ đã chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật chuyên ngành về phát triển công nghiệp CNTT; xây dựng báo cáo Việt Nam ICT Index, Sách Trắng về CNTT và truyền thông năm 2018. Cùng với đó, tăng cường triển khai phổ biến và tập huấn Luật An toàn thông tin mạng, phát triển nguồn nhân lực và tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương trong công tác đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin quan trọng quốc gia.

Tại hội nghị, trên cơ sở phân tích, làm rõ hơn những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ được giao, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông các địa phương, các doanh nghiệp viễn thông đề nghị Bộ quan tâm chỉ đạo các địa phương hoàn thiện Đề án sắp xếp, quản lý hoạt động các cơ quan báo chí; tăng thẩm quyền cho các địa phương trong công tác quản lý, xử phạt các vi phạm trong hoạt động của các phóng viên, văn phòng đại diện các cơ quan báo chí Trung ương tại địa phương. Tăng cường  quản lý hoạt động của các tạp chí, báo điện tử, trang thông tin điện tử. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh triển khai ứng dụng chữ ký số, Chính phủ điện tử. Sớm có hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ của Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử các địa phương. Sớm ban hành quy hoạch báo chí và có hướng dẫn cụ thể về hoạt động của báo điện tử; công bố công khai tôn chỉ mục đích hoạt động của tất cả các cơ quan báo, tạp chí. Nghiên cứu, xem xét việc thành lập mới các cơ quan báo chí. Một số ý kiến đề nghị Bộ tổ chức hội nghị với các ngành, địa phương để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; công bố công khai danh mục các trạm BTS sẽ được kiểm định; có cơ chế phối hợp giữa các quan của Bộ với các địa phương trong công tác đo kiểm trạm BTS; việc hỗ trợ đầu thu kỹ thuật số truyền hình…

Đánh giá cao nỗ lực của các cục, vụ, viện, địa phương, các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin trong triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã phân tích, làm rõ hơn 11 kết quả nổi bật nổi bật và 6 tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông. Đồng thời cho biết, thời gian tới, Bộ sẽ tập trung xây dựng, hoàn thiện theo đúng kế hoạch các văn bản được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao xây dựng. Các Cục, vụ, viện, Sở Thông tin và Truyền thông các địa phương cần tích cực đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận xã hội trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Kiểm tra, rà soát lại hoạt động của các cơ quan báo chí trong thực hiện tôn chỉ mục đích và xử lý nghiêm các cơ quan báo chí, các văn phòng đại diện, các phóng viên vi phạm. Tập trung xây dựng các chính sách quản lý hoạt động viên thông phát triển lành mạnh; quản lý hiệu quả thuê bao di động, giá cước viễn thông, dịch vụ internet, hạn chế sim rác, tin nhắn rác. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT đáp ứng tốt nhu cầu phát triển và hội nhập kinh tế, quốc tế; triển khai hiệu quả công tác ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước, xây dựng Chính phủ điện tử. Nghiên cứu, xây dựng, tháo gỡ các khó khăn cho các nhà xuất bản, in, phát hành, thúc đẩy phát triển xuất bản phẩm điện tử.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cũng yêu cầu các địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý nhà nước, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Triển khai tốt giai đoạn 3 Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất đến năm 2020. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy, triển khai, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 đề ra.

Phúc Thành

Các tin đã đưa ngày:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT ngày 30/3/2016 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Trưởng ban biên tập: Trần Gia Long, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: số 396 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Bản quyền: Thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc
Mọi chi tiết xin liên hệ:Điện thoại:0211.3846.464 Fax: 0211.3846.488E-mail: sotttt@vinhphuc.gov.vn