Nỗ lực để tiếp tục nâng cao chỉ số Tính minh bạch

02/05/2019

Theo kết quả công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2018 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, trong 10 bộ chỉ số thành phần của PCI Vĩnh Phúc thì chỉ số Tính minh bạch xếp hạng 4/63 tỉnh, thành, với 6,85 điểm, tăng 8 bậc và tăng 0,26 điểm so với năm 2017, cao hơn bình quân cả nước 0,6 điểm và là chỉ số có thứ hạng cao nhất trong các chỉ số thành phần của tỉnh. Kết quả xếp hạng này bảo đảm đáp ứng mục tiêu xếp hạng tại Văn bản số 3164 của UBND tỉnh, đáp ứng mục tiêu của Đề án cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020.

Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông, trong 12 chỉ số thành phần của chỉ số Tính minh bạch, Vĩnh Phúc có 7 chỉ số được cải thiện so với năm 2017 gồm:  Tiếp cận tài liệu quy hoạch; tiếp cận tài liệu pháp lý; các tài liệu về ngân sách đủ chi tiết để doanh nghiệp sử dụng cho hoạt động kinh doanh; thông tin mời thầu được công khai; thỏa thuận khoản thuế phải nộp với các bộ thuế là công việc quan trọng; vai trò Hiệp hội doanh nghiệp trong việc xây dựng chính sách, quy định của tỉnh; điểm số về độ mở và chất lượng trang Web của tỉnh. Hai chỉ số giữ nguyên điểm số lần lượt là 63% và 70% so với năm 2017 là cần có “mối quan hệ” để có được các tài liệu và tỷ lệ doanh nghiệp truy cập vào website của tỉnh.

Ba chỉ tiêu có xu hướng giảm cần phải cải thiện trong thời gian tới để bảo đảm tiếp tục duy trì thứ hạng cao trong 12 chỉ số thành phần là: Tỷ lệ doanh nghiệp nhận được thông tin, văn bản sau khi đề nghị cơ quan nhà nước cung cấp; số ngày để nhận được thông tin, văn bản sau khi đã đề nghị cung cấp và dự liệu được việc thực thi của tỉnh đối với quy định pháp luật của Trung ương. Cụ thể, chỉ có 4% doanh nghiệp cho rằng dự liệu được việc thực thi của tỉnh đối với quy định pháp luật của Trung ương, giảm 2% so với năm 2017, thấp hơn 1% so với tỷ lệ bình quân chung cả nước. Chỉ số số ngày để nhận được thông tin, văn bản sau khi đã đề nghị cung cấp từ 2 ngày năm 2017 tăng lên 4,5 ngày năm 2018, cao hơn trung bình cả nước 1,5 ngày. Điều này thể hiện thời gian để doanh nghiệp có được thông tin, văn bản cần thiết theo yêu cầu tăng lên, việc tiếp cận thông tin có chiều hướng khó khăn hơn; việc thực thi và áp dụng quy định pháp luật của Trung ương đối với chính quyền địa phương và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức chưa tốt.

Để đáp ứng mục tiêu về xếp hạng chỉ số Tính minh bạch trong Đề án cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố cần thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin cho Cổng Thông tin – Giao tiếp điện tử tỉnh theo Quyết định số 26 của UBDN tỉnh về quy chế quản lý và cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin – Giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc. Đăng tải đầy đủ những thông tin phải công khai, minh bạch trên Cổng thông tin điện tử các sở, ngành, địa phương liên quan đến chiến lược phát triển, quy hoạch ngành, lĩnh vực, địa phương, chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thông tin về dự án, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực...Tăng cường ứng dụng CNTT xây dựng chính quyền điện tử, khai thác đầy đủ, hiệu quả các phần mềm nền tảng phát triển Chính phủ điện tử là: phần mềm quản lý văn bản và điều hành; thư điện tử công vụ, cổng thông tin điện tử, phần mềm một cửa điện tử. Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; duy trì hiệu quả hoạt động Trung tâm Hành chính công tỉnh và Trung tâm hành chính công các huyện, thành phố, tạo sự minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp, người dân và giảm thiểu các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, chi phí không chính thức, tạo môi trường đầu tư công khai, minh bạch, thông thoáng, hấp dẫn, bình đẳng cho các doanh nghiệp.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ chủ động rà soát, tham mưu UBND tỉnh các giải pháp tăng cường công khai, minh bạch nhằm nâng cao chỉ số Tính minh bạch; phối hợp với các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh việc triển khai các ứng dụng CNTT xây dựng chính quyền điện tử, công khai minh bạch trong hoạt động, điều hành của các cơ quan Nhà nước; hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành, UBND cấp huyện chủ động rà soát, cung cấp đầy đủ các thông tin phải công khai, minh bạch trên cổng thông tin các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử của các cơ quan Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh trong quý II/2019.

Bảo Chi

Các tin đã đưa ngày:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT ngày 30/3/2016 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Trưởng ban biên tập: Trần Gia Long, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: số 396 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Bản quyền: Thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc
Mọi chi tiết xin liên hệ:Điện thoại:0211.3846.464 Fax: 0211.3846.488E-mail: sotttt@vinhphuc.gov.vn