Sở Thông tin và Truyền thông liên tiếp 2 năm liền xếp thứ nhất về chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh

04/05/2019

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 1115 về việc công bố xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2018 đối với các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh.

Theo đó, từ 8 nội dung cụ thể ở 40 tiêu chí và 77 tiêu chí thành phần được chấm theo điểm đánh giá trực tiếp và điểm điều tra xã hội học, Sở Thông tin & Truyền thông đứng vị trí thứ nhất với 90,74/98 điểm (do tỉnh chưa áp dụng chấm điểm bằng phần mềm nên các cơ quan, đơn vị được tính tổng điểm là 98 điểm). Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp Sở dẫn đầu trong bảng đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính khối cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Xếp vị trí thứ 2 là Sở Tư pháp với 89,12 điểm, xếp cuối nhóm là Sở Ngoại vụ với 84,35 điểm.

Cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn người dân giải quyết
thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh

Ở nhóm các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, chỉ số cải cách hành chính được xác định bởi 8 nội dung cụ thể ở 39 tiêu chí và 78 tiêu chí thành phần. Ngân hàng Nhà nước tỉnh xếp thứ nhất với 89,84/98 điểm; Bảo hiểm xã hội tỉnh xếp thứ 2 với 89,14 điểm và xếp cuối nhóm là Cục Thuế tỉnh với 81,85 điểm.

Đối với 9 huyện, thành phố được xác định chỉ số cải cách hành chính với 8 nội dung cụ thể ở 43 tiêu chí và 93 tiêu chí thành phần. Kết quả, UBND huyện Yên Lạc xếp thứ nhất với 85,11 điểm, xếp thứ 2 là thành phố Phúc Yên với 85,06 điểm và xếp cuối nhóm là UBND huyện Sông Lô với 82,48 điểm.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc việc tự chấm điểm, xây dựng báo cáo tự chấm điểm và thu thập tài liệu kiểm chứng theo quy định. Tuy nhiên, nhiều cơ quan, đơn vị vẫn bị mất điểm hoặc bị trừ điểm ở các nội dung: Báo cáo đơn vị tự chấm điểm chênh lệch nhiều so với kết quả thẩm định; chưa đa dạng trong tuyên truyền cải cách hành chính; thực hiện công tác quản lý công chức, viên chức chưa tốt nên đơn vị có công chức, viên chức bị kỷ luật; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn theo quy định đạt tỷ lệ thấp; chưa thực hiện việc xin lỗi tổ chức, người dân khi giải quyết thủ tục hành chính chậm thời gian so với quy định...

Trên cơ sở kết quả chỉ số đánh giá cải cách hành chính năm 2018, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát các tiêu chí, có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, đề ra các giải pháp cần thiết trong xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 và những năm tiếp theo để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính. Đồng thời, đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục quan tâm, bố trí tăng kinh phí phục vụ công tác cải cách hành chính, nhất là kinh phí xác định chỉ số đánh giá cải cách hành chính hằng năm cho các cơ quan, đơn vị và kinh phí ứng dụng phần mềm chấm điểm chỉ số cải cách hành chính đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Bích Phượng

Các tin đã đưa ngày:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT ngày 30/3/2016 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Trưởng ban biên tập: Trần Gia Long, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: số 396 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Bản quyền: Thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc
Mọi chi tiết xin liên hệ:Điện thoại:0211.3846.464 Fax: 0211.3846.488E-mail: sotttt@vinhphuc.gov.vn