Tăng cường công tác quản lý hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp

07/10/2019

Thời gian qua, có một số trang thông tin điện tử tổng hợp đã có những vi phạm như hoạt động chưa đúng quy định tại giấy phép đã được cấp, chưa phù hợp với quy định về trang thông tin điện tử tổng hợp; cá biệt còn có trang thông tin điện tử đã  vi phạm điều cấm gây tác động xấu, ảnh hưởng đến môi trường giáo dục và xã hội.

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp trên địa bàn tỉnh, ngày 03/10/2019 Sở Thông tin và Truyền thông đã có văn bản đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp tăng cường công tác quản lý trang thông tin điện tử tổng hợp của cơ quan, đơn vị mình, cụ thể như sau:

1. Công tác quản lý hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp đã được cấp phép

Nghiêm cấm việc tổng hợp, trích dẫn lại thông tin từ các cơ quan báo chí nhưng không tuân thủ quy định của pháp luật về bản quyền, tự ý trích dẫn các tin, bài không xin phép; thay đổi tiêu đề bài viết, cắt xén, thêm bớt nội dung, hình ảnh trong bài viết, vi phạm Điều 24 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 (Nghị định số 72/2013/NĐ-CP); Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng, vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều 2 Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội (Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT) và các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Có cơ chế quản lý chặt chẽ nguồn tin, bảo đảm chỉ lựa chọn thông tin từ các nguồn tin có nội dung phù hợp với lợi ích quốc gia, lợi ích của xã hội, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tăng cường giám sát đối với thông tin tổng hợp từ các nguồn tin hay để xảy ra sai phạm. Rà soát, hoàn thiện quy trình quản lý thông tin, tăng cường sử dụng các biện pháp kỹ thuật công nghệ và bố trí đội ngũ nhân sự quản lý thông tin có trình độ, năng lực, kinh nghiệm phù hợp với quy mô hoạt động, phạm vi cung cấp thông tin, có năng lực lựa chọn, kiểm tra nội dung tin, bài trước khi đăng tải, tự động phát hiện và loại bỏ ngay thông tin không còn tồn tại ở nguồn tin, những thông tin có nội dung vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP.

Chủ động cân đối tỉ lệ thông tin đăng tải trên trang thông tin điện tử tổng hợp, bảo đảm thông tin tích cực là chủ đạo, thông tin tiêu cực, thông tin về mặt trái của xã hội không chiếm tỉ lệ lớn trong số tin, bài được đăng tải. Thận trọng khi dẫn lại nguồn tin từ các báo, tạp chí điện tử không thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, thường xuyên bị cơ quan quản lý nhà nước nhắc nhở, xử phạt. Tuân thủ quy định “gỡ bỏ ngay nội dung thông tin đã tổng hợp khi nguồn thông tin được trích dẫn gỡ bỏ thông tin nội dung đó” theo quy định tại Khoản 4, Điều 36 Luật Báo chí ngày 05/4/2016.

Thực hiện nghiêm việc cung cấp thông tin trên trang chủ của trang thông tin điện tử tổng hợp theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP; Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT (thông tin về tên của tổ chức quản lý trang thông tin điện tử, cơ quan chủ quản (nếu có), tên người chịu trách nhiệm quản lý nội dung, địa chỉ, số điện thoại, thư điện tử, số giấy phép còn hiệu lực, ngày, tháng, năm cấp, cơ quan cấp phép).

Trang thông tin điện tử tổng hợp của các cơ quan báo chí chỉ cung cấp thông tin theo đúng tôn chỉ, mục đích của các cơ quan báo chí và theo đúng quy định của giấy phép đã được cấp, không được tự ý sản xuất tin, bài như các báo điện tử, tạp chí điện tử.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị, tổ chức liên quan rà soát Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp được cấp từ năm 2014 đã đến thời hạn hết hiệu lực, chậm nhất 30 ngày trước khi hết hạn giấy phép, có văn bản đề nghị gia hạn nêu rõ thời hạn gia hạn; Giấy phép được gia hạn không quá 02 lần; mỗi lần không quá 02 năm.

2. Công tác quản lý hoạt động trang thông tin điện tử không phải cấp phép

Trang thông tin điện tử không phải cấp phép, đó là các trang thông tin điện tử nội bộ quy định tại khoản 3 Điều 20 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

Theo thông tư số 9/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử, các trang thông tin điện tử không phải cấp phép gồm: trang thông tin điện tử nội bộ; trang thông tin điện tử cá nhân; trang thông tin điện tử ứng dụng chuyên ngành; diễn đàn nội bộ dành cho hoạt động trao đổi, hỏi đáp thông tin nội bộ liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, dịch vụ, sản phẩm, ngành nghề phục vụ cho hoạt động của chính cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó; trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước cung cấp thông tin được quy định tại Điều 10 Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Nghiêm cấm việc tổng hợp, trích dẫn lại thông tin từ các cơ quan báo chí nhưng không tuân thủ quy định của pháp luật về bản quyền, tự ý trích dẫn các tin, bài không xin phép; thay đổi tiêu đề bài viết, cắt xén, xuyên tạc, thêm bớt nội dung, hình ảnh trong bài viết, vi phạm Điều 24 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP; chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về nội dung các thông tin được đăng tải, chia sẻ;

3. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ (trước ngày 15/01 hàng năm theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT) hoặc báo cáo đột xuất theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông. Phối hợp trao đổi thông tin hoặc phản ánh các hành vi vi phạm đối với việc quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội về Sở TT&TT (qua Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, điện thoại: 0211.3847157, email: thuongnv17@vinhphuc.gov.vn).

Các tin đã đưa ngày:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT ngày 30/3/2016 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Trưởng ban biên tập: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: số 396 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Bản quyền: Thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc
Mọi chi tiết xin liên hệ:Điện thoại:0211.3846.464 Fax: 0211.3846.488E-mail: sotttt@vinhphuc.gov.vn