Cụm thi đua số 3 ngành Thông tin và Truyền thông: Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019

13/12/2019

Sáng 13/12, tại Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc, Cụm thi đua số 3 gồm Sở Thông tin và Truyền thông 9 tỉnh: Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình và Vĩnh Phúc tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Trần Gia Long, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc, Cụm trưởng Cụm thi đua số 3 chủ trì hội nghị.

Với việc đẩy mạnh và gắn các phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị của địa phương, năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông 9 tỉnh đồng bằng Sông Hồng đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Nổi bật là các đơn vị trong Cụm đã chủ động tham mưu UBND các tỉnh triển khai hiệu quả các chương trình, đề án, quy chế liên quan đến công tác quản lý, phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn, an ninh mạng, các ứng dụng dùng chung, chuyên ngành. Cùng với đó tăng cường công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước lĩnh vực bưu chính, viễn thông, internet, tần số vô tuyến điện, báo chí, xuất bản.

Đặc biệt, xác định phát triển các ứng dụng phục vụ quản lý, điều hành là nền tảng phục vụ chỉ đạo, điều hành và hướng tới xây dựng chính quyền điện tử cấp tỉnh, trong năm, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh trong Cụm tiếp tục xây dựng, nâng cấp các ứng dụng dùng chung. Đến nay, phần mềm quản lý văn bản dùng chung được các tỉnh triển khai đồng bộ cho tất cả các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã và đã kết nối liên thông với trục liên thông quốc gia, bảo đảm yêu cầu gửi – nhận văn bản điện tử theo Quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ. Hầu hết các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, cấp xã được bàn giao chứng thư số chuyên dùng; gần 100% cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức của 9 tỉnh được cấp hộp thư điện tử công vụ. Riêng đối với công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, năm 2019, qua tổ chức 46 cuộc thanh tra, kiểm tra, các đơn vị trong Cụm đã phát hiện, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các sai phạm của các nhà mạng, các trang thông tin, xuất bản phẩm...

Thực hiện các phong trào thi đua: “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bỏ lại phía sau” và phong trào “doanh nghiệp Việt Nam hội nhập phát triển”, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh đã cụ thể hóa các phong trào cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Đến nay, nhiều tỉnh trong Cụm đã cơ bản hoàn thành tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông, trong đó có 2 tỉnh là Hà Nam, Vĩnh Phúc có 100% xã đạt tiêu chí số 8; tỉnh Ninh Bình đạt 91,6%, Hải Dương đạt 78,6% ...

Tại hội nghị, các đơn vị trong Cụm đã thảo luận, thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh gắn với các ngày kỷ niệm của đất nước, của tỉnh. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức các phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch về phát triển sự nghiệp thông tin và truyền thông các đơn vị trong Cụm. Triển khai thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2020 của tỉnh, của Bộ Thông tin và Truyền thông; tham mưu Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh đưa các nội dung về thông tin và truyền thông vào Văn kiện Đại hội.

Cũng tại hội nghị, các đơn vị trong Cụm đã thống nhất đề xuất Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh; Bằng khen cho Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Ninh và Vĩnh Phúc. Đồng thời, suy tôn Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh làm Cụm trưởng cụm thi đua, khen thưởng năm 2020.

Thanh Nga

 

Các tin đã đưa ngày:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT ngày 30/3/2016 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Trưởng ban biên tập: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: số 396 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Bản quyền: Thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc
Mọi chi tiết xin liên hệ:Điện thoại:0211.3846.464 Fax: 0211.3846.488E-mail: sotttt@vinhphuc.gov.vn