Sở Thông tin và Truyền thông: 100% thủ tục hành chính được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

08/06/2021

Thực hiện các chỉ tiêu giải quyết thủ tục hành chính đã cam kết với UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông  phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai kết nối liên thông, tích hợp giữa Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia, bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật về đăng nhập một lần, đồng bộ dữ liệu, trạng thái, kết quả xử lý hồ sơ, máy chủ bảo mật... Đến nay, đã kết nối 397 thủ tục hành chính và thực hiện các giao dịch thanh toán trực tuyến qua nền tảng thanh toán của Cổng Dịch vụ công quốc gia. Từ 1/6/2020, tỉnh Vĩnh Phúc chính thức thu phí, lệ phí dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thanh toán quốc gia.

Hiện tại, 100% thủ tục hành chính của Sở đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến dịch vụ công mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh liên thông với Cổng dịch vụ công Quốc gia. Tính đến hết ngày 3/6, đã tiếp nhận 140 hồ sơ trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh liên thông với Cổng dịch vụ công Quốc gia; toàn bộ số hồ sơ này được số hóa và giải quyết trước hoặc đúng hạn. Đồng thời, tiếp nhận 215 hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, trong đó có 209 hồ sơ đã được giải quyết, 6 hồ sơ đang giải quyết, không có hồ sơ quá hạn.

Cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông xử lý thủ tục hành chính trên phần mềm quản lý văn bản

Đến nay, Sở đã cấp 1.734 chứng thư số cho các cơ quan, đơn vị; đăng ký cấp 68 chứng thư số cá nhân sử dụng Sim PKI cho lãnh đạo của 20 cơ quan, đơn vị. Tỷ lệ ký số trên phần mềm quản lý văn bản toàn tỉnh đạt 94%, trong đó, tỷ lệ ký số của các sở, ban, ngành là 97%, của UBND các huyện, thành phố là 96%, UBND các xã, phường, thị trấn là 88%.

Thực hiện công khai, minh bạch các thông tin trên Cổng Thông tin – Giao tiếp điện tử tỉnh theo quy định tại Nghị định số 43 của Chính phủ, 6 tháng đầu năm, Cổng Thông tin – Giao tiếp điện tử đã đăng tải trên 2.700 dữ liệu.

Thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số; duy trì, phát triển ứng dụng đồng bộ, hiệu quả các phần mềm dùng chung của tỉnh, bảo đảm đồng bộ, hiện đại, an toàn, an ninh thông tin; triển khai xây dựng kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Vĩnh Phúc; triển khai nội dung hợp tác với các đơn vị về chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử. Đồng thời, tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng tin học cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trong tỉnh và cập nhật kiến thức an toàn, an ninh mạng cho cán bộ kiêm nhiệm về công nghệ thông tin cấp xã.

Đức Hiền

 

Các tin đã đưa ngày:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
Giấy phép xuất bản số: 134/GP-TTĐT ngày 04/8/2020 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Trưởng ban biên tập: Ông Nguyễn Bá Hiến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc
Địa chỉ: số 396 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Bản quyền: Thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc
Mọi chi tiết xin liên hệ :Điện thoại:0211.3846.464Fax: 0211.3615.777 E-mail: sotttt@vinhphuc.gov.vn