Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021

30/12/2021

Sáng 30/12, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. 

Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông có 59 đảng viên, sinh hoạt ở 5 chi bộ. Năm 2021, Đảng ủy Sở đã lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình công tác đề ra. Nổi bật là tham mưu UBND tỉnh ban hành các chính sách tổng thể phát triển ngành, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, an toàn thông tin, báo chí – xuất bản, mở rộng hợp tác truyền thông. Triển khai thực hiện kế hoạch về chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 – 2025, tạo sự thay đổi tích cực trong đời sống xã hội, quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là bảo đảm an toàn dữ liệu, an ninh thông tin, không để xảy ra sự cố nghiêm trọng. Tổng doanh thu toàn ngành năm 2021 đạt 110.850 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2020, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh được quan tâm chỉ đạo và thực hiện ngay từ đầu năm; việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng có nhiều nét mới. Trong năm, Đảng ủy đã tập trung kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nội dung sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 13 của BTV Tỉnh ủy; việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng theo Quy định 98 của Ban Bí thư và chức trách, nhiệm vụ được giao của các đồng chí cấp ủy gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Quy định 101 của Ban Bí thư, Quy định số 05 của BTV Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Năm 2021, Đảng bộ Sở không có đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống phải xem xét và xử lý kỷ luật; có 57/59 đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Năm 2022, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Tổ chức hiệu quả các đợt sinh hoạt chính trị về học tập, quán triệt nghị quyết đại hội Đảng các cấp gắn với việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng cán bộ công chức, viên chức. Cùng với đó, tăng cường tác kiểm tra, giám sát; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, đoàn viên tích cực học tập, lao động sáng tạo và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thanh Nga

 

 

Các tin đã đưa ngày:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
Giấy phép xuất bản số: 134/GP-TTĐT ngày 04/8/2020 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Trưởng ban biên tập: Ông Nguyễn Bá Hiến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc
Địa chỉ: số 396 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Bản quyền: Thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc
Mọi chi tiết xin liên hệ :Điện thoại:0211.3846.464Fax: 0211.3615.777 E-mail: sotttt@vinhphuc.gov.vn