Thông báo nội dung ôn thi vòng 1- Kỳ thi tuyển viên chức năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông

27/04/2022

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo về nội dung ôn thi vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức của Sở năm 2022, cụ thể như sau:

- Danh mục tài liệu ôn tập môn Kiến thức chung;

- Nội dung ôn thi môn Tin học;

- Nội dung ôn thi môn Ngoại ngữ.

Trên cơ sở này, các thí sinh chủ động sưu tầm tài liệu để ôn tập các nội dung của kỳ thi. Sở Thông tin và Truyền thông không tổ chức ôn tập và không giao nhiệm vụ cho tổ chức, cá nhân nào tổ chức ôn thi.

Nguồn: Thông báo số 661/TB-STTTT, ngày 26/4/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
Giấy phép xuất bản số: 134/GP-TTĐT ngày 04/8/2020 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Trưởng ban biên tập: Ông Nguyễn Bá Hiến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc
Địa chỉ: số 396 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Bản quyền: Thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc
Mọi chi tiết xin liên hệ :Điện thoại:0211.3846.464Fax: 0211.3615.777 E-mail: sotttt@vinhphuc.gov.vn