Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (Điện thoại: 0211.3847156)

11/09/2011

  TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

  Địa chỉ: Tầng 3 - Tòa nhà Sở Thông tin và Truyền thông
Đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên
Điện thoại: (0211).3847156 - 3842200– Fax: (0211).3722916

I. LÃNH ĐẠO  

Giám đốc: Trần Đức Thành
Email: thanhtd@vinhphuc.gov.vn

Điện thoại: 0211.3566.789

Phó giám đốc: Tô Trọng Hân
Điện thoại: 0211.3728.955
Email:
hantt10@vinhphuc.gov.vn

Phó Giám đốc: Nguyễn Ngọc Duyên
Điện thoại: 0211.3847.885
Email: duyennn@vinhphuc.gov.vn

II. CÁC PHÒNG THUỘC TRUNG TÂM 

1. PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP
Điện thoại: 0211.3847.156

Trưởng phòng: Kim Thị Ánh Tuyết
Email: tuyetkta@vinhphuc.gov.vn
  

2. PHÒNG ĐÀO TẠO
Điện thoại: 0211.3847.885

Phó trưởng phòng: Phùng Thị Hồng
Email: hongpt@vinhphuc.gov.vn
  

3. PHÒNG TIN HỌC HÓA
Điện thoại: 0211.3728.955

Trưởng phòng: Nguyễn Triệu Tuấn
Email: tuannt@vinhphuc.gov.vn
 

4. PHÒNG KỸ THUẬT
Điện thoại: 0211.3717.171

Phó trưởng phòng: Cao Xuân Tới
Email: toicx@vinhphuc.gov.vn
 

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM 

1. Vị trí, chức năng 

Trung tâm CNTT&TT là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Sở TT&TT. Trung tâm CNTT&TT thực hiện chức năng: tư vấn, triển khai các dịch vụ về CNTT&TT và cung cấp các dịch vụ nội dung thông tin số; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về CNTT&TT; phát triển hạ tầng kỹ thuật CNTT&TT, bảo mật, an toàn an ninh thông tin; xây dựng, triển khai phần mềm ứng dụng; duy trì hoạt động Trung tâm dữ liệu của tỉnh; thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở TT&TT giao.
Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc; trụ sở của Trung tâm CNTT&TT nằm trong tòa nhà hợp khối của Sở TT&TT.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

2.1. Tư vấn và cung cấp các dịch vụ nội dung thông tin số cho tổ chức, cá nhân:  

Tư vấn về quy hoạch, kế hoạch, chiến lược, đề án, dự án, chương trình CNTT&TT;

Tư vấn về chiến lược thông tin, chuyển giao công nghệ và tham gia thị trường CNTT&TT; 

Tư vấn về đầu tư ứng dụng và phát triển CNTT &TT: tư vấn lập dự án, thiết kế - dự toán, giám sát và tư vấn đấu thầu các dự án CNTT&TT;

Cung cấp các dịch vụ nội dung thông tin số: cơ sở dữ liệu về kinh tế - xã hội, phim, quảng cáo, trò chơi điện tử, lưu trữ số hóa theo quy định của pháp luật.

2.2. Lĩnh vực đào tạo:

Tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu nghiệp vụ, tư liệu tham khảo phù hợp với từng loại hình đào tạo, bồi dưỡng về CNTT&TT cho cán bộ, công chức, viên chức, công dân; tổ chức hội nghị, hội thảo phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức, công dân;

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, quản lý CNTT&TT và cấp chứng chỉ theo qui định;

Liên kết với các cơ sở đào tạo tổ chức đào tạo các trình độ về CNTT&TT.

2.3. Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, bảo mật, an toàn an ninh thông tin:

Xây dựng, triển khai, bảo trì, sửa chữa mạng máy tính nội bộ, mạng diện rộng; 

Triển khai giải pháp bảo mật, an ninh mạng cho các tổ chức, cá nhân;

Thực hiện dịch vụ cung cấp trang thiết bị CNTT&TT, lắp đặt, sửa chữa bảo trì thiết bị, khắc phục sự cố CNTT-TT;

Cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu, hosting, cho thuê không gian đặt máy chủ, phòng máy tính và các thiết bị CNTT&TT.

2.4. Lĩnh vực phát triển phần mềm ứng dụng:

Thiết kế, xây dựng và triển khai các sản phẩm, dịch vụ ứng dụng CNTT&TT;

Chuyển giao sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ và tích hợp hệ thống về CNTT&TT;

Nghiên cứu, thử nghiệm giải pháp công nghệ thông qua các mô hình thực tiễn để rút kinh nghiệm, hoàn thiện và nhân rộng.

2.5. Duy trì, phát triển Trung tâm dữ liệu của tỉnh:

Quản lý toàn bộ hoạt động và nghiệp vụ Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh;
Duy trì, bảo đảm kỹ thuật và an toàn, an ninh thông tin Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh hoạt động thông suốt, liên tục;

Tham mưu với Giám đốc Sở TT&TT để thống nhất về kỹ thuật các mạng LAN, WAN trong hệ thống chính trị của tỉnh với Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh.

2.6. Tổ chức các dịch vụ chứng thực chữ ký số phục vụ khách hàng trong tỉnh.

2.7. Thực hiện các dịch vụ đo kiểm chất lượng thiết bị, công trình CNTT&TT theo phân cấp của Bộ TT&TT.

2.8. Tổ chức các hội thảo, hội chợ triển lãm về điện tử, viễn thông, CNTT, thực hiên các dịch vụ về thông tin phục vụ tổ chức, công dân trên địa bàn.

2.9. Nhiệm vụ khác:

Tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học về CNTT&TT;

Tham gia điều tra, thu thập, đánh giá tình hình ứng dụng CNTT&TT;

Hợp tác, liên danh, nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân để tiến hành các hoạt động trong lĩnh vực CNTT&TT theo quy định của pháp luật;

Quản lý cán bộ, viên chức, lao động, tài chính, tài sản của Trung tâm theo qui định của pháp luật;

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về các nhiệm vụ được giao với Sở TT&TT và các đơn vị liên quan;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở TT&TT giao.

Các tin đã đưa ngày:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
Giấy phép xuất bản số: 134/GP-TTĐT ngày 04/8/2020 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Trưởng ban biên tập: Ông Nguyễn Bá Hiến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc
Địa chỉ: số 396 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Bản quyền: Thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc
Mọi chi tiết xin liên hệ :Điện thoại:0211.3846.464Fax: 0211.3615.777 E-mail: sotttt@vinhphuc.gov.vn