Trung tâm Hạ tầng thông tin (Điện thoại: 0211.3840292)

08/09/2011

 TRUNG TÂM HẠ TẦNG THÔNG TIN

Địa chỉ: Tầng 5 - Tòa nhà Sở Thông tin và Truyền thông
Đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên
Điện thoại:
0211.3840292

I. LÃNH ĐẠO

Giám đốc: Trần Đức Năng
Điện thoại: 0211.3842200
Email: nanginfor@vinhphuc.gov.vn

Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hồng Vân
Điện thoại: 0211.3840292
Email: vannth3@vinhphuc.gov.vn

II. CÁC PHÒNG THUỘC TRUNG TÂM

1. PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP
Điện thoại: 0211.3840292

2. PHÒNG HẠ TẦNG & HỆ THỐNG MẠNG
Điện thoại: 0211.3656191

Trưởng phòng: Vũ Vương Toàn
Email: toanv2@vinhphuc.gov.vn

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM

1. Vị trí, chức năng

Trung tâm Hạ tầng thông tin tỉnh Vĩnh Phúc (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; Trung tâm có chức năng quản lý hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT) dùng chung của tỉnh, thực hiện liên kêt, tích hợp kỹ thuật, vận hành, bảo đảm an toàn, bảo mật cho hệ thống CNTT toàn tỉnh; là đầu mối kết nối hệ thống mạng bên trong của tỉnh với các hệ thống mạng khác; tổ chức xây dựng và quản trị các hệ thông thông tin, cơ sở dữ liệu, phần mềm dùng chung của tỉnh; cung cấp các dịch vụ CNTT dựa trên nền tảng hạ tầng kỹ thuật, vận hành của Trung tâm.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Trực tiếp duy trì hoạt động liên tục 24 giờ trong 7 ngày hàng tuần và bảo đảm an toàn, bảo mật cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật CNTT và TT, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và phần mềm dùng chung của tỉnh;

2. Quản trị mạng diện rộng của tỉnh, là đầu mối đảm bảo kết nối giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị của tỉnh, với Trung ương và các đơn vị được phép kết nối với mạng diện rộng của tỉnh;

3. Tích hợp hệ thống máy chủ, các hệ thống thông tin dùng chung và chuyên ngành trong nội bộ các cơ quan nhà nước của tỉnh phục vụ tổ chức, doanh nghiệp và công dân;

4. Hỗ trợ các cơ quan, đơn vị của tỉnh khai thác, sử dụng hạ tầng CNTT và TT; thực hiện hoạt động về xây dựng, cập nhật, nâng cấp, tích hợp, chia sẻ, phân quyền truy xuất cơ sở dữ liệu, phần mềm dùng chung, các dịch vụ công trực tuyến của các ngành, địa phương tại Trung tâm;

5. Duy trì kỹ thuật cho hoạt động của Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh, các dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, 2, 3, 4 và các cổng thông tin điện tử thành phần của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã;

6. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất với Ban chỉ đạo CNTT tỉnh, lãnh đạo Sở TT&TT về kế hoạch xây dựng và phát triển các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, phần mềm ứng dụng, hạ tầng CNTT, các tiêu chuẩn CNTT, công tác an toàn, bảo mật phục vụ cho ứng dụng CNTT và TT trong cơ quan nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc;

7. Tổ chức phát triển nội dung cho các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh; phối hợp với các sở, ban, ngành điều tra, khảo sát, thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu vào hệ thông; khai thác dữ liệu để đưa ra các sản phẩm thông tin; tổ chức biên soạn và xuất bản các ấn phẩm điện tử về số liệu tổng hợp phục vụ yêu cầu quản lý, điều hành của các ngành các cấp và nhu cầu tìm kiếm khai thác của tổ chức, công dân;

8. Là đầu mối liên kết, kết nối, phối hợp hoạt động giữa Trung tâm Hạ tầng thông tin tỉnh với Trung tâm Hạ tầng thông tin (Trung tâm Tích hợp dữ liệu) của Chính phủ, các cơ quan bộ, ngành Trung ương và địa phương khác;

9. Cung cấp, liên kết cung cấp các dịch vụ CNTT liên quan đến hoạt động tư vấn, lưu trữ dữ liệu, đăng ký tên miền, hosting, cho thuê không gian đặt máy chủ, chia sẻ tài nguyên CNTT, nội dung số và các dịch vụ trên nền công nghệ thông tin khác.

10. Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tổ chức bộ máy, biên chế và thực hiện các chế độ, chính sách đổi với cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm theo quy định hiện hành; tổ chức hoặc đề xuất đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, viên chức để bảo đảm khả năng quản lý, quản trị của Trung tâm.

11. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định;12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do cơ quan có thẩm quyền giao.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở TT&TT giao.

Các tin đã đưa ngày:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
Giấy phép xuất bản số: 134/GP-TTĐT ngày 04/8/2020 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Trưởng ban biên tập: Ông Nguyễn Bá Hiến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc
Địa chỉ: số 396 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Bản quyền: Thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc
Mọi chi tiết xin liên hệ :Điện thoại:0211.3846.464Fax: 0211.3615.777 E-mail: sotttt@vinhphuc.gov.vn