Lãnh đạo Sở

22/04/2020

Giám đốc: Nguyễn Bá Hiến

Điện thoại: 0913.284.292  

Email: hiennb@vinhphuc.gov.vn

- Trực tiếp phụ trách các công tác: chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về phát triển ngành thông tin và truyền thông; chính quyền điện tử, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số; quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; pháp chế; thanh tra; tổ chức, cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thi đua - khen thưởng; hợp tác quốc tế; và các công tác khác do UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh giao. Là người phát ngôn của Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Phụ trách lĩnh vực: an toàn, an ninh mạng.

- Chỉ đạo các phòng, đơn vị: Phòng Công nghệ thông tin, Thanh tra Sở.

 

Phó Giám đốc: Đào Văn Minh

Điện thoại: 0211.3861.889; 0913.284.755

Email: minhdv@vinhphuc.gov.vn   

- Phụ trách lĩnh vực: thông tin, tuyên truyền (báo chí; xuất bản, in và phát hành; phát thanh truyền hình và thông tin điện tử; thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở).

- Giúp Giám đốc các công tác: quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp (theo lĩnh vực được phân công); cải cách hành chính; thi đua - khen thưởng; thực hành tiết kiệm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Phụ trách các công tác: tài chính (trực tiếp điều hành kinh phí liên quan đến phụ trách lĩnh vực, phụ trách công tác, giúp Giám đốc, gồm: Văn phòng, Thông tin - Báo chí ‑ Xuất bản, Thanh tra); Quốc phòng - An ninh của Sở.

 - Chỉ đạo các phòng, đơn vị: Văn phòng, Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử.

 

Phó Giám đốc: Vũ Mạnh Toàn

Điện thoại: 0211.3559.598; 0913.284.549

Email: toanvm@vinhphuc.gov.vn 

- Phụ trách các lĩnh vực: bưu chính, chuyển phát; viễn thông, tần số vô tuyến điện; ứng dụng công nghệ thông tin; công nghiệp công nghệ thông tin - điện tử. 

- Giúp Giám đốc các công tác: quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp (theo lĩnh vực được phân công); hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh.

- Phụ trách các công tác: tài chính (trực tiếp điều hành kinh phí liên quan đến phụ trách lĩnh vực, phụ trách công tác, giúp Giám đốc, gồm: Bưu chính - Viễn thông, Công nghệ thông tin); đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực; ứng dụng công nghệ thông tin trong Sở; ứng cứu xử lý sự cố máy tính; khoa học và công nghệ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, chất lượng thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông; phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; công tác Đảng, đoàn thể (công đoàn, đoàn thanh niên, cựu chiến binh).

- Chỉ đạo các phòng, đơn vị: Phòng Bưu chính - Viễn thông, Phòng Công nghệ thông tin, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Trung tâm Hạ tầng thông tin.

 

Các tin đã đưa ngày:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT ngày 30/3/2016 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Trưởng ban biên tập: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: số 396 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Bản quyền: Thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc
Mọi chi tiết xin liên hệ:Điện thoại:0211.3846.464 Fax: 0211.3846.488E-mail: sotttt@vinhphuc.gov.vn