Lịch sử hình thành và phát triển của Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc

08/09/2020

Ngày 09/8/2004, Sở Bưu chính, Viễn thông (BCVT) Vĩnh Phúc được thành lập, là Sở BCVT ra đời sớm nhất cả nước, với chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh về BCVT, công nghệ thông tin (CNTT), điện tử, Internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện và cơ sở hạ tầng thông tin; quản lý các dịch vụ công về BCVT và CNTT trên địa bàn tỉnh.


Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa
dự lễ ra mắt Sở Bưu chính - Viễn thông tỉnh Vĩnh Phúc

Trong bối cảnh hạ tầng bưu chính, viễn thông, CNTT trên địa bàn chưa phát triển, nhận thức về CNTT và ứng dụng CNTT còn hạn chế, hoạt động của Sở càng khó khăn hơn khi cơ sở vật chất nghèo nàn, phải đi ở nhờ trong 5 năm đầu, bộ máy tổ chức mới, đội ngũ cán bộ trẻ, thiếu kinh nghiệm quản lý. Thời kỳ đầu thành lập, Sở BCVT Vĩnh Phúc phải vừa làm, vừa học hỏi, vừa rút kinh nghiệm. 

Ngày 04/4/2008, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1014/QĐ-UBND về thành lập Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) trên cơ sở Sở BCVT và tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, với việc bổ sung này đã đưa Sở Thông tin và Truyền thông thành cơ quan quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực gồm: Báo chí, xuất bản, bưu chính và chuyển phát, viễn thông và internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, điện tử, phát thanh và truyền hình, cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông, quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm. Năm 2013, Sở tiếp tục được bổ sung thêm 2 chức năng, nhiệm vụ mới, gồm: quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại và thông tin cơ sở.

Từ lúc đầu chỉ có gần 20 biên chế, lao động hợp đồng, đến nay, Sở TT&TT đã có trên 70 cán bộ, công chức, viên chức và lao động, trong đó, gần 90% có trình độ đại học và trên đại học. Cùng với việc không ngừng kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, tổ chức Đảng của Sở TT&TT cũng không ngừng lớn mạnh. Từ Chi bộ Đảng lúc ban đầu với 6 đảng viên, đến nay, Đảng bộ Sở TT&TT đã có 05 chi bộ trực thuộc, với 60 đảng viên. Những năm qua, Đảng bộ đã kịp thời nắm bắt tư tưởng, giáo dục, động viên cán bộ, đảng viên khắc phục khó khăn, yên tâm công tác, phát huy tốt vai trò của người đảng viên trên các mặt hoạt động. Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan; chú trọng củng cố tổ chức Đảng, công tác phát triển đảng viên. Nhiều năm liền, Đảng bộ Sở TT&TT được công nhận Đảng bộ Trong sạch vững mạnh.

Đ/c Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông

Thực hiện quản lý các lĩnh vực vừa mang tính chính trị tư tưởng, nhạy cảm (Báo chí, xuất bản), vừa có công nghệ kỹ thuật cao và thay đổi nhanh chóng (CNTT, an toàn thông tin,  viễn thông - Internet) là những thách thức lớn với đội ngũ cán bộ, đảng viên. Qua thời gian, vượt qua bao khó khăn, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Sở TT&TT đã được trải nghiệm, nâng cao năng lực quản lý, bản lĩnh và kinh nghiệm nghề nghiệp không ngừng được nâng lên, làm chủ các lĩnh vực quản lý của ngành. Vai trò, vị thế của ngành ngày càng được khẳng định, là ngành có tác động vào sự phát triển của tất cả các ngành, lĩnh vực khác, phục vụ đắc lực sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của tỉnh Vĩnh Phúc.

16 năm hoạt động, Sở TT&TT đã tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều chủ trương, chính sách, quy định phục vụ công tác quản lý và thúc đẩy sự nghiệp phát triển của ngành, qua đó, tạo điều kiện để các doanh nghiệp bưu chính viễn thông - công nghệ thông tin, doanh nghiệp in - phát hành, các cơ quan báo chí, hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh có bước phát triển mạnh mẽ, người dân được tiếp cận với các dịch vụ mới, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

Trong công tác quản lý Nhà nước về bưu chính - viễn thông, Sở TT &TT đã thể hiện rõ vai trò là người trọng tài, vừa quản lý chặt chẽ vừa điều phối, khuyến khích các doanh nghiệp cùng phát triển. Đến nay, hạ tầng mạng lưới bưu chính, viễn thông của tỉnh không ngừng phát triển và được phủ sóng rộng khắp với 11 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, 169 bưu cục, điểm phục vụ, số dân phục vụ bình quân 7.000 người/điểm, mật độ điện thoại đạt 90 máy/100 dân. Việc cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đã góp phần mang lại cho người dân nhiều thuận lợi, giúp tiết kiệm thời gian, chí phí đi lại, bảo đảm tính công khai, minh bạch và giảm bớt áp lực đối với các cơ quan hành chính địa phương, được nhân dân đồng tình ủng hộ và đánh giá cao. Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông đã nỗ lực xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng hiện đại, an toàn, có dung lượng lớn, tốc độ cao, vùng phủ sóng rộng nhằm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh, các cơ quan quản lý Nhà nước. Đồng thời, cung cấp các dịch vụ bưu chính, viễn thông với chất lượng tốt, giá cước hợp lý trên cơ sở cạnh tranh đáp ứng nhu cầu đa dạng của người sử dụng dịch vụ; bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin cho các hoạt động ứng dụng viễn thông, công nghệ thông tin, nhất là trong việc thúc đẩy phát triển chính phủ điện tử, thương mại điện tử của tỉnh.

Đặc biệt, ngành TT&TT Vĩnh Phúc đã và đang triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 17 của Chính phủ về Chính phủ điện tử. Cùng với làm tốt công tác tham mưu UBND tỉnh về các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, nhất là việc khai thác, sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý và điều hành văn bản, sử dụng chữ ký số, ngành đã chỉ đạo các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, nỗ lực thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp cải thiện chỉ số tính minh bạch - chỉ số thành phần quan trọng của Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thông qua việc đẩy mạnh việc công khai các thủ tục hành chính, thông tin về thủ tục đầu tư, quy hoạch, định hướng phát triển phát triển kinh tế - xã hội, các ngành, lĩnh vực trên Cổng Thông tin – Giao tiếp điện tử tỉnh, Cổng thông tin điện tử các sở, ngành, địa phương; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chính quyền điện tử, khai thác đầy đủ, hiệu quả các phần mềm nền tảng phát triển Chính phủ điện tử, tăng cường ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Theo kết quả đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử (ICT Index) năm 2019 tại các sở, ban, ngành, điểm trung bình là 45,212 điểm, tăng 4,556 điểm so với điểm trung bình năm 2018.

Hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản luôn thể hiện được vai trò chủ đạo trong công tác thông tin, tuyên truyền các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tạo sự đồng thuận trong xã hội; tuyên truyền, quảng bá sâu rộng hình ảnh con người và văn hóa Vĩnh Phúc đến bạn bè trong nước và quốc tế, tạo được niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, tạo dòng chảy chính trong định hướng dư luận, góp phần ổn định chính trị - xã hội. Những năm gần đây, hệ thống báo chí, truyền thông ở tỉnh đã có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng, bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích, đúng định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước, thông tin nhanh, kịp thời, đầy đủ, toàn diện về mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội nổi bật, quan trọng của tỉnh, của các địa phương, đơn vị; phát hiện, giới thiệu các nhân tố mới, người tốt, việc tốt, đấu tranh phê phán các hiện tượng tiêu cực, góp phần cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cùng góp sức xây dựng quê hương.

Trụ sở làm việc Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc

Nửa đầu năm 2020, khi Vĩnh Phúc cùng cả nước căng mình chống dịch Covid-19, ngành Thông tin và Truyền thông đã cho thấy vai trò quan trọng trong công tác chỉ đạo, triển khai kịp thời, thường xuyên thông tin, tuyên truyền các chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của tỉnh về công tác phòng chống dịch Covid -19 trên các phương tiện truyền thông, chỉ đạo các nhà mạng viễn thông trên địa bàn (VNPT, Viettel, Mobiphone) triển khai gửi tin nhắn đến các thuê bao trong tỉnh, triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone,…qua đó, giúp người dân chủ động về thông tin, phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19.

Đối với lĩnh vực công nghiệp - dịch vụ công nghệ thông tin, điện tử, từ chỗ chưa có doanh nghiệp đầu tư, hiện trên địa bàn tỉnh đã có gần 200 doanh nghiệp hoạt động, chủ yếu sản xuất thiết bị điện tử, linh kiện điện tử với tổng doanh thu năm sau cao hơn năm trước. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2020, doanh thu lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử đã đạt 38.890 tỷ đồng.

16 năm xây dựng và phát triển, Sở TT&TT đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen và nhiều cờ, bằng khen của Bộ TT&TT và UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Kết quả đạt được trong những năm qua đã tạo ra những cơ hội, tiền đề để Sở TT&TT Vĩnh Phúc tiến  bước nhanh hơn, mạnh hơn, hội nhập sâu và mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển KT-XH của địa phương, phục vụ đắc lực sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của tỉnh Vĩnh Phúc.

Các tin đã đưa ngày:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
Giấy phép xuất bản số: 134/GP-TTĐT ngày 04/8/2020 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Trưởng ban biên tập: Ông Nguyễn Bá Hiến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc
Địa chỉ: số 396 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Bản quyền: Thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc
Mọi chi tiết xin liên hệ :Điện thoại:0211.3846.464Fax: 0211.3615.777 E-mail: sotttt@vinhphuc.gov.vn