Lịch tiếp công dân

00:00 17/09/2018

1. Lịch tiếp công dân thường xuyên:

- Buổi sáng:  Từ 7h30 đến 11h30

- Buổi chiều:  Từ 13h30 đến 16h30

Thứ bảy và Chủ nhật và các ngày lễ: Nghỉ theo quy định

2. Giám đốc Sở tiếp công dân:

Định kỳ vào ngày 15 hàng tháng (nếu ngày này trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo)

- Trường hợp Giám đốc Sở không thể tiếp công dân theo định kỳ thì Giám đốc Sở ủy quyền cho một Phó giám đốc Sở hoặc chánh Thanh tra tiếp công dân.